Recesso

Det enkla är det svåra. Inte sällan är det standardlösningar som ska möta de hårdaste kraven på ekonomi och fl exibilitet. Recesso har optimerats för infällning i undertak med synliga bärprofiler. En unik konstruktion möjliggör ventilation genom armaturen – utan energikrävande ljusnedgångar.

Sex olika moduler ger smidig planering och installationen är synnerligen kostnadseffektiv; armaturen levereras komplett monterad med ljuskälla och bländskydd. Det är bara att sätta i stickproppen.