Lord

Familjen Lords tre medlemmar, Lordino, Mini-Lord och Little-Lord är tre väder- och vindbeständiga floodlights gjorda för aktiva utomhusmiljöer. Familjen passar utmärkt för att skapa atmosfär och rumskänsla utomhus.
De tåliga, energisnåla och effektiva LED-armaturerna passar perfekt i områden med mycket liv och rörelse, där en väl upplyst miljö är viktig för den verksamhet som pågår där. De är ett utmärkt val för lekplatser, lastkajer, parkeringsplatser eller skolgårdar – där belysningen i hög grad bidrar till visuella överblicken såväl som trygghet och säkerhet för de som vistas där.
Lordino, Mini-Lord och Little-Lord kan alla monteras på flera olika sätt t.ex. på vägg, stolpe eller arm. Detta för att på bästa sätt uppfylla den tänkta belysningslösningen. De finns med smal, medel, bred och även asymmetrisk ljusdistribution.

Gallery