Evolume

En god väg- och gatubelysning bidrar bland annat till en ökad trafiksäkerhet, ge en upplevt tryggare miljö samt skapa trivsel och atmosfär – även utomhus. Detta har Fagerhult tagit fasta på i sin stolparmatur-familj Evolume, som nu vidareutvecklats för att ännu bättre klara förhållandena i vårt mörka nordiska klimat.

Evolume är en serie vädertåliga stolpmonterade armaturer för gata och väg, med hög prestanda och ljuskomfort. Armaturen finns i tre storlekar (75, 1 och 2) och tillsammans ger de ett enhetligt intryck, genom hela ditt projekt.

Att se och att synas
En grundläggande princip för oss på Fagerhult är att vår utomhusbelysning ska vara energi- och miljöeffektiv. Det vill säga att vi vill uppnå goda synförhållanden och hög ljuskomfort med så låg energiåtgång och så liten miljöpåverkan som möjligt. Vår avancerade optiklösning gemensamt med en LED-teknik i framkant, ger en energi- och kostnadseffektiv armatur.

Evolume finns med ett antal olika linser, för att kunna tillgodose alla behov för olika vägklasser och omgivningar. Den avancerade linsteknologin gör att ljuset fördelas på ett behagligt sätt över gångbanan, parkeringen eller vägen vilket förbättrar sikten, tryggheten och säkerheten.

De tre olika storlekarna erbjuder liknande ljustekniska egenskaper, respektive storlek är tex utrustade med olika spann av ljusflöden och antal linser.

Anpassa efter dina behov
Den mindre armaturen, Evolume 75, är framtagen med utmärkta ljusegenskaper för t ex gång- och cykelvägar, lokal- eller stadsgator, mindre vägar och parkeringar. Armaturen är till storleken 75 % av sitt större syskon, Evolume 1. Evolume 1 i sin tur passar bra på t ex större parkeringar, trafikleder samt större och mer omfattande vägsystem. Storebror Evolume 2 är en större, kraftfullare armatur som lämpar sig väl där ytterligare högre ljusnivåer krävs.

På en del av de stolpmonterade varianterna ges också valet att addera en Zhaga-D4i-sockel. Ett val som öppnar nya dörrar för att anpassa befintliga armaturer för framtida utvecklingar och teknik.

I vår konfigurator kan du se samtliga standardegenskaper och göra de val som önskas för att optimera ditt projekt.

Läs mer om Evolume