Evolume

Teknisk fulländning för gator och vägar

Evolume kombinerar utmärkta ljusegenskaper och visuell komfort med en modern kostnadseffektiv design. Tack vare sitt platta utseende smälter stolparmaturen väl in i en mängd olika miljöer.

Med stolparmaturen Evolume 2 kan vi erbjuda kompletta, energieffektiva belysningslösningar för hela stadsmiljön. Evolume 1 möter behoven vid stadsgator, gång- och cykelvägar samt mindre parkeringar. Evolume 2 är en större armatur med avancerad optik, samt ett ljusflöde upp till 18 300 lumen, vilket gör den till en kraftfullare version avsett för vägbelysning och storparkeringar. En vägbelysningsanläggning kan omfatta hundratals stolpar och i det sammanhanget blir varje watt viktig. Därför har Fagerhults utvecklingsteam fokuserat på att få ut så mycket ljus som möjligt ur armaturen.

Evolume-familjen är helt enkelt bra ljus utan krusiduller – tekniskt avancerade armaturer till en låg investeringskostnad.