emLED

Fagerhults emLED-koncept bygger på en högintensiv lysdiod som bara används för nödbelysning. Lysdioden är nära nog outslitlig eftersom den enbart används i nödläge och då testsekvenserna körs.

Konceptet ökar personsäkerheten avsevärt eftersom risken att nödbelysningen upphör att fungera näst intill eliminerats. I en traditionell lösning, där samma ljuskälla används i normaldrift och nödljusdrift, finns en risk att ljuskällan blivit utbränd och slutat fungera då krissituationen uppstår.

emLED finns som stand-alone enhet i flera olika utföranden: emLED-s5 och -sc – där en och samma enhet används för både utanpåliggande montage och infällt. emLED-μ är en enhet för infällt montage där bara delen med lysdiod sitter synlig i taket, drivdon och batteri ligger dolt ovan tak. Vid elkraftsavbrott drivs emLED-s5 och - μ av inbyggda batterier och emLED-sc av ett centralt inkopplat nödljussystem.