Strömförsörjningsenhet Lunatone

DALI PS2. Strömförsörjning till DALI. Fristående installation. 120–240V AC/50–60 Hz. 220mA DALI strömförsörjning.

Specifikation

Laddar...