86492 Citygrid On Pole

Citygrid On Pole-enheten gör att alla armaturer kan integreras i ett Citygrid-nätverk. Enheten är monterad på stolpen och ansluts till armaturen via kabel nere i stolpluckan.

Dokument