Freedom

Teckna dina egna linjer med ljus! Freedom är en nyskapande LED-armatur som gör det möjligt att skapa fria former i luften, i taket och på väggen. Med hjälp av två moduler, en rak och en svängd, byggs armaturen upp för att följa rummets utformning eller en kreativ idé. Avsikten har varit att ge arkitekter, inredare och ljusdesigners full frihet i uttrycket.

De två modulerna bygger på en tunn men mycket stadig aluminiumprofil, varav den ena har bockats i radie 1200 mm. Genom en kombination av raka och svängda armaturmoduler byggs fria former vars enda begränsning utgörs av rummets storlek. Modulerna har utformats för tre olika montage – nedpendlat, dikt tak samt vägg – som tillför ytterligare en dimension. Stor omsorg har lagts på att tona ner de tekniska lösningarna till förmån för estetiken; kopplingarna mellan modulerna och avslutande gavlar är mycket diskreta. Med samma ambition har strömförsörjningen till armaturerna effektiviserats så att en matning täcker upp till sex moduler. Varje wire klarar att bära flera moduler, vilket bidrar till ett ännu renare uttryck när armaturen pendlas.

 Freedom utmärker sig med en ljusbehandling som är ovanlig i segmentet. Armaturen är inte i första hand en dekorativ lösning utan ger ett fullgott allmänljus som inte kräver komplettering. LED är nyckeln till formfriheten men ställer också stora krav på belysningstekniken. Genom en kombination av en innovativ innerreflektor och ett opalt bländskydd uppnås ett jämnt, behagligt ljus utan skarpa eller bländande punkter.

Gallery


Produkter

Freedom