highbay_ENG.png

e-Sense Move Highbay

e-Sense Move Highbay är ett ljusstyrningssystem för industriella applikationer. Systemet är utrustat med både mikrovågssensor och PIR-sensor i samma enhet som gör att du kan växla mellan de två teknikerna för närvarodetektering eller använda båda samtidigt. När en sensor detekterar närvaro tänds ett förinställt antal armaturer på en definierad nivå som skapar en sömlös, men energieffektiv belysning av hela utrymmet. e-Sense Move Highbay finns med lins för gångar och korridorer eller lins för öppna utrymmen för applikationsspecifik detektering.

Så fungerar e-Sense Move Highbay

I ljusstyrningssystemet e-Sense Move Highbay kommunicerar sensorerna trådlöst med varandra. Sensorerna är integrerade i en masterarmatur som kan anslutas till högst 20 slavarmaturer via DALI. Vid närvarodetektering skickas information till högst 15 andra masterarmaturer som tänds till en bestämd ljusnivå som ställts in under driftsättningen. 

De dubbla sensorerna ger användaren möjlighet att växla mellan närvarodetektering med mikrovågssensor, PIR-sensor eller både och. En mikrovågssensor kan detektera rörelser genom dörrar och liknande konstruktioner och har enkel känslighetsinställning. Men i applikationer där armaturerna är placerade nära rörliga installationer som exempelvis ventilationssystem kan vibrationerna göra att mikrovågssensorns detektering aktiveras. På sådana ställen är PIR-sensorer lämpligare. Möjligheten att välja sensor i samma armaturenhet ger oöverträffad flexibilitet om utrymmets planlösning eller användningssätt efter hand förändras.

För ytterligare optimering av systemet kan e-Sense Move Highbay levereras med två olika linser. Optiken för gångar och korridorer fokuserar detektionsområdet i en smal, fyrkantig form medan linsen för öppna utrymmen har medelbred/bred fördelning för större ytor. Funktioner

Närvarostyrning

Luxtröskel

Frånvaro med släck

Trådlös kommunikation

Fjärrkontroll

Applikationer

Industri

Lager

 

Driftsättning

Antalet sammankopplade armaturer, låg och hög ljusnivå, hålltider mellan full, låg och av samt önskad detekteringssensor konfigureras via fjärrkontroll. När du har konfigurerat den första sensorarmaturen kan du spara inställningarna och tillämpa dem på alla övriga sensorer. Detta ger avsevärt snabbare driftsättning när ett stort antal armaturer ska fungera på samma sätt. 

Teknik 

Dubbla PIR-/mikrovågssensorer och RF-enhet (integrerade i armaturerna). Armaturen som registrerar närvaro skickar en RF-signal till den eller de armaturer som programmerats för att ta emot signaler från den detekterande armaturen. 

Ladda ner broschyr