e-SenseCustomisedStand-Alone_Rityta-1.png

e-Sense Customised Stand-alone

Så fungerar e-Sense Customised Stand-alone

e-Sense Customised Stand-alone sensorer är ett enkelt sätt att få största möjliga energibesparing och kontroll över en installation där sensorns placering inte kan överensstämma med armaturplacering. 

Sensorn kommunicerar med DALI till armaturerna, och flera funktioner kan programmeras efter de önskemål som installationen kräver.

e-Sense Customised Stand-alone finns för optimal installation i kontor, eller för högre takhöjder, ända upp till 12 meter. Flera sensorer kan kopplas samman för att detektera en större yta. Även energisparande funktioner som dagsljusreglering och manuell kontroll kan användas.

Så fungerar e-Sense Customised Stand-alone i industri

Hög takhöjd kräver speciallinser för PIR sensorer. Med val av omni-detekterande eller kvadratisk lins kan man optimera detekteringen i en större yta eller lagergång. Enkel programmering med fjärrkontroll gör att installationen snabbt kan justeras. 

Så fungerar e-Sense Customised Stand-alone i kontor

Optimerade funktioner som alltid brukas i kontorsmiljöer som dagsljusreglering, luxtröskel, manuell reglering. Samt att flera sensorer kan kopplas samman för detektering av större yta eller i korridorer. Val av PIR sensor eller mikrovågssensor, eller kombinationer därav kan användas. Inbyggd strömförsörjning för DALI underlättar installationen. Enkel programmering med fjärrkontroll gör att installationen snabbt kan justeras.

 

Funktioner

Närvarostyrning

Luxtröskel

Frånvaro med släck

Trådlös programmering

Fjärrkontroll

 

Applikationer

Industri

Kontor

Korridor

 

Driftsättning

Antalet sammankopplade armaturer, låg och hög ljusnivå, hålltider, samt önskad detekteringssensor konfigureras via fjärrkontroll. När du har konfigurerat den första sensorn kan du spara inställningarna och tillämpa dem på alla övriga sensorer. Detta ger avsevärt snabbare driftsättning när ett stort antal armaturer ska fungera på samma sätt.

Teknik 

e-Sense Customised Stand-alones dubbla sensorer ger användaren möjlighet att växla mellan närvarodetektering med mikrovågssensor, PIR-sensor eller både och. Möjligheten att välja funktion i samma sensor ger oöverträffad flexibilitet om utrymmets planlösning eller användningssätt efter hand förändras.

Sensorns kommer i tre varianter, den kan placeras på lämpligt underlag som ytmonterad eller infälld. Vid användning av mikrovågssensorn är stabilt underlag viktigt.

 Ladda ner broschyr

Sensorer till e-Sense Customised Stand-alone

Tillbehör till e-Sense Customised Stand-alone