actilume_ENG.png

e-Sense Active (fd ActiLume)

e-Sense Active är ett enkelt styrsystem där sensorn har tre olika uppgifter; närvarostyrning, dagsljusstyrning samt IR-mottagare för programmering. Armaturerna är försedda med integrerad styrning och är lätta att installera.

Så fungerar e-Sense Active

e-Sense Active i individuella kontor 

Armaturen har en multisensor som känner av rörelserna i rummet, mäter det infallande dagsljuset och anpassar effekten därefter. Ljuset kan regleras till önskad nivå med hjälp av en återfjädrande brytare, dragbrytare eller fjärrkontroll. Kombinationen närvarosensor, ljussensor och reglerbara driftdon ger en mängd valmöjligheter.

e-Sense Active i storkontor

Systemet programmeras enkelt via fjärrkontroll, och kan ställas in på ett konstant grundljus på  1, 10, 30 eller 50 procent vid frånvaro på delar av arbetsplatserna. Centralsläckning efter arbetstid innebär ytterligare energibesparing. Vid höj- och sänkbara bord reglerar e-Sense Active belysningsnivån automatiskt utifrån bordets läge.

 

Funktioner

Närvarostyrning

Frånvarostyrning

Dagsljusstyrning

Frånvaro med släck

Manuell styrning

 

Fjärrkontroll

Offset

Applikationer

Individuella kontor

Öppna kontor

Konferensrum

 

Driftsättning

Vid leverans är systemet är inställt för bruk i individuella kontor. Inställningar för önskad ljusnivå görs med fjärrkontroll, dragdim eller extern tryckknapp.

Tändning sker automatiskt vid närvaro. Alla parametrar kan programmeras med programmeringsfjärrkontroll 86414.

Teknik

Masterarmatur

Sensor

Slav

DALI-drivdon

 

Ladda ner broschyr

 

Armaturer med e-Sense Active

Tillbehör till e-Sense Active