Zhaga/Nema

De fleste av Fagerhults utendørsarmaturer kan leveres med ZHAGA- eller NEMA-sokkel. En bærekraftig måte å tilpasse produktene våre til et fleksibelt marked på. Med én eller flere sokler på armaturen kan man bruke forskjellige noder og tilby nye funksjoner – i dag eller i fremtiden.

ZHAGA-sokkel

Zhaga Consortium ble stiftet i 2010 og er en internasjonal organisasjon som utarbeider bransjestandarder for belysning. Zhaga er medlem av IEEE Industry Standards and Technology Organization (IEEE-ISTO) og har utgangspunkt i Europa.

Målet med soklene er å, på en bærekraftig måte, gi kunden fleksibilitet og mulighet for utskiftinger. Delvis ved hjelp av forskjellige fabrikater, og delvis for tilbehøret til armaturen. Soklene brukes i utendørsarmaturer, men det arbeides også med å lage lignende systemer for innendørsarmaturer også.

NEMA-sokkel

NEMA-sokkelen er en USA-standardisert type tilkobling i belysningsbransjen. Den gir elektrisk og mekanisk kobling mellom noden og armaturen. NEMA-sokkelen brukes ofte i utendørsarmaturer, spesielt til gatebelysning, men i Europa vil den sannsynligvis fortsatt ikke være like populær som Zhaga-sokkelen.

En del av en fremtidsrettet verden

Målet vårt er å skape bedre belysning i kommersielle, offentlige og private lysmiljøer. Med standardiserte løsninger kan vi gi enda flere muligheter, noe som er en fordel for kundene våre.

I dag brukes både Zhaga- og NEMA-sokler som utgangspunkt for IoT-teknologi. Begge soklene gjør det mulig å tilpasse eksisterende armaturer til fremtidig teknologi. Når ny teknologi utvikles, kan man med denne standardiseringen bare bytte styreenheten istedenfor å gjøre inngrep i armaturen.

I takt med at teknologien har utviklet seg, har også andre aktører utviklet standardene sine. Digital Illumination Interface Alliance, DiiA, som samler de største aktørene innen digital styring, har utviklet et tillegg til DALI-2 standarden – D4i. D4i-tillegget fokuserer på kommunikasjon mellom forskjellige komponenter i en armatur.

I tillegg til å strømforsyne noder, kan en D4i-sertifisert driver også lagre og kommunisere data om status, feilmeldinger, energiforbruk, armaturtype og så videre. Som påbygging finnes nå også Zhaga-D4i, sertifisering av komplett armatur med sokkel.

I tillegg til den mekaniske og elektriske utformingen, definerer Zhaga-D4i også strøm- og kommunikasjonsaspekter, slik at alle D4i-sertifiserte noder kan brukes med alle Zhaga-D4i-sertifiserte armaturer. Sertifiserte Zhaga-D4i-produkter kan ha den kombinerte logoen for Zhaga og D4i, som sammen indikerer plug-and-play-kompatibilitet mellom sensorer, kommunikasjonsnoder og armaturer. Zhaga-D4i-økosystemet av belysningsprodukter gir smarte, fremtidssikre LED-armaturer med IoT-tilkobling.

Mer om Zhaga

Zhaga er et internasjonalt industrikonsortium som utarbeider tekniske grunnlag som samles i såkalte «Books». Innholdet er grunnlaget for internasjonale standarder for belysning. Rundt 300 selskaper har knyttet seg til Zhaga, og Fagerhult Belysning er ett av dem. Boken som definerer sokler for utendørsarmaturer, heter «Book 18». Se nettstedet deres for mer informasjon https://www.zhagastandard.org/