fagerhult_och_led.jpg

Fagerhult og LED

Fagerhult bruker bare lysdioder eller LED-moduler fra anerkjente produsenter, og vi etterstreber at disse drives optimalt med tanke på levetid og effektivitet.

Varme er den faktoren som påvirker LEDèn mest i negativ retning. Ved utvikling av LED-armaturer sikrer vi at temperaturen for komponenter som inngår både holdes innenfor produsentens spesifikasjon og oppfyller de kravene vi stiller i vår egen policy. Denne policy er den samme vi i mange år har hatt for annen elektronikk som for eksempel HF-utstyr og nødlysaggregat. Rent konkret innebærer det at vi legger til en sikkerhetsmargin når vi måler LED-modulens TC-temperatur eller beregner lysdiodens temperatur (TJ).

På denne måten sikres det at oppgitt forventet levetid oppfylles med god margin. For å optimere konstruksjonen, bruker vi en programvare for simuleringer av temperatur, og kontroll av beregningen gjøres på armaturprototyper med infrarødt kamera. Ved denne testingen installeres armaturen slik den er tenkt å skulle brukes av sluttkunden.