fagerhult_this_is_led.jpg

Lysutbytte

For å få en oppfatning av lysfluxsen må man se på hvordan hele armaturen fungerer. Teknisk sett er LED-belysning og tradisjonell belysning to helt forskjellige ting. Derfor kreves det nye måter å angi en armaturs lysflux på. Det som måles i et laboratorium hos en produsent av LED-moduler, kan ikke direkte kobles til det en komplett LED-armatur yter.

Hvordan beregnes lysflux?

Skjematisk skisse over tap. Bildet viser forløpet fra den enkelte dioden via redusert ytelse på dioden grunnet høyere temperatur, lystap gjennom linser, reflektorer og drivere
– fram til det lyset som faktisk kommer ut fra armaturen. Alt etter konstruksjon kan de ulike tapene være større eller mindre.

Virkningsgrad blir lumenverdi

En LED-armaturs energieffektivitet gjengis ikke med virkningsgrad. Effektiviteten til en LED-armatur gjengis i stedet av armaturprodusenten med totalt målt lumenverdi (lm) satt i forhold til målt effekt inklusive driver (lm/W) i en stabil driftstilstand.

Med fokus på varmen

fagerhult_led_pleiad

Det er varmen som har størst negativ innvirkning på LED når det gjelder levetid, lysutbytte og effektivitet. Ved utvikling av LED-armaturer sørger Fagerhult derfor alltid for at temperaturen for komponenter som inngår holdes innenfor produsentens spesifikasjon, samt at den oppfyller de kravene vi stiller i vår egen policy.

Allerede på konstruksjonsstadiet simulerer Fagerhult varmeutviklingen i armaturen, og dette betyr at det aldri gås på akkord med oppsatte sikkerhetsmarginer. Bildet viser varmeutviklingen hos en Pleiad G3 der kjøleflenser bidrar til å kjøle armaturen.

Produsentene av LED og drivere angir en TC-temperatur på x grader, men i samsvar med standarden legges det til en sikkerhetsmargin på TC med ytterligere +5 °C. Fagerhult velger i stedet å ligge under angitt TC. Det kan altså skille i temperatur mellom elektronikken i en armatur fra Fagerhult sammenliknet med en annen armaturprodusent. Det har stor betydning for levetid, fargekvalitet og fargegjengivelse.

En lysdiode går ytterst sjelden i stykker selv om det som for all annen elektronikk forekommer et normalt bortfall. Det som i stedet skjer, er at lysstrømmen synker i løpet av driftstiden.