fagerhult_this_is_led2.jpg

Hva er LED?

Med ledende kunnskap om belysning og den siste teknologien utvikler Fagerhult LED-armaturer for alle bruksområder. Men for å oppnå alle fordeler og lykkes med LED-belysning er det fire aspekter som bør vektlegges: spredningen i lysfarge (MacAdam), levetiden, fargetemperaturen og fargegjengivelsen (Ra).

Slik oppstår lyset

LED er en forkortelse for Light Emitting Diode, det vil si en lysdiode. Lysdioden er en halvleder som utstråler lys når den utsettes for elektrisk påvirkning – noe som gjerne kalles ”elektroluminescens”. Lysdioden drives med likestrøm, DC, og krever som oftest en separat forkobling eller en ”driver”. Driveren omdanner til et nivå som er optimalt for lysdioden.

 

Selve lyset skapes i elektronenes bestrebelse på balanse. Lysdioden har to ulike områder: ett område med overskudd av elektroner (n-ledende) og ett område med underskudd på elektroner (p-ledende). Grensen mellom disse to områdene kalles pn-overgang eller sperresjikt, og det er her det skjer. Når likestrømmen kobles til lysdioden, utlignes overskudd og underskudd, og det oppstår lys.

Liten men effektiv

Lysdioden er svært liten; den aktivt lysende flaten er ikke større enn 1–2 mm². En eneste diode gir sjelden tilstrekkelig lys til å løse en belysningsoppgave. For at enheten skal fungere, kreves det også at den monteres på et kretskort. Derfor settes flere lysdioder sammen i en gruppe til en LED-modul (som ikke må forveksles med såkalte retrofit-lyskilder!). LED-moduler fås i mange ulike varianter der lumenverdien og utformingen er tilpasset ulike typer lysarmaturer.

Farget lys

Hvilken farge, eller spektralfordeling, lyset får, bestemmes av materialene som brukes i fremstillingen av dioden. Grunnfargene er rødt, oransje, grønt og blått i ulike nyanser. Hvitt lys fremstilles ved at en blå lysdiode utstyres med et fosforbelegg som konverterer en del av strålingen til gult lys. Dette resulterer i hvitt lys. Fargeveksling med LED i fargene rødt, grønt og blått kalles generelt RGB-styring. Ved å blande og kombinere de tre fargene i ulik styrke er det mulig å skape ca. 65 000 ulike farger. Dersom man vil skape en egen farge, kreves det alltid en form for kontrollenhet eller et grensesnitt til en programvare som kommuniserer via DALI eller DMX 512.

 

fagerhult_led_ljuset

 

LED i färgerna rött, grönt och blått kallas allmänt för RGB-styrning. Vitt ljus framställs oftast genom att en blå diod förses med ett lager fosforbaserat lyspulver. Olika sammansättningar av fosfor ger olika färgtemperaturer.

Det miljøsmarte alternativet

Ut fra et miljøperspektiv har LED-teknikken flere fordeler i forhold til konvensjonelle løsninger. Energieffektiviteten og den lange omløpstiden er de to faktorene som har størst gjennomslag.

En LED-modul er en elektronisk komponent bestående av kretskort og halvledere. Forutsetningene og rutinene for gjenvinning er dermed de samme som for annen elektronikk.

En fordel i forhold til tradisjonelle lyskilder som for eksempel lysrør, er at LED-modulene ikke inneholder noe kvikksølv, hvilket forenkler håndteringen og reduserer risikoen for utslipp.