Utendørs optikk

Bærekraftig og økonomisk

Armaturer i utendørsmiljøer er utsatt for vær og vind, varme og kulde, vibrasjoner og annen menneskelig påvirkning. Lysdiodene inneholder ingen bevegelige eller direkte ømtålige deler. En godt konstruert LED-armatur derfor rustet til å tåle de påkjenningene utemiljøet byr på.

LED-teknologien er svært energieffektiv og gir store lysmengder i forhold til energien som forbrukes. De positive fordelene for miljøet i form av lavere energiforbruk er store, ikke minst når elektrisiteten kommer fra energikilder som ikke er miljøvennlige. I takt med den tekniske utviklingen fortsetter også lysutbyttet til LED å øke dramatisk.

Fagerhult har produsert LED-kort siden 2014, noe som gjør at vi kan sikre kvalitet, bærekraftig produksjon og garantere reservedeler over lang tid.
En LED-modul har en levetid som langt overstiger den tradisjonelle lyskildens. Dette resulterer i redusert materialforbruk og lavere belastning på gjenbrukssystemet. I motsetning til tradisjonelle lyskilder inneholder lysdioden heller ikke noe kvikksølv, hvilket er positivt sett fra både miljø- og gjenvinningssynspunkt.

Armaturene som installeres i dag, vil gi lys i mange år fremover. Hos Fagerhult har vi valgt å bruke dioder basert på keramisk teknologi, såkalt High Power LED. De er robuste og egnet for lang tids bruk utendørs. De drives med relativt lav strømstyrke, noe som både gir økt effektivitet og levetid.

En annen fordel med LED i utendørs miljøer, er at lavere omgivelsestemperatur kombinert med armaturhus i aluminium er positivt for diodene. Lysutbyttet blir høyere, og levetiden forlenges. Derfor legger vi stor vekt på å holde temperaturene så lave som mulig når vi konstruerer våre armaturer. Resultatet blir svært driftssikre armaturer som krever minimalt med vedlikehold.