UTENDØRS OPTIKK

Utvikling av optikk

Optikken er kjernen i Fagerhults armaturer. Derfor har vi valgt å utvikle og produsere vår egen optikk. Fagerhults forsknings- og utviklingssenter, med tilhørende lyslaboratorium, ligger ved vår fabrikk i Habo. Her utvikler vi innovativ optikk med fokus på menneskets behov.

Når vi utvikler, produserer og monterer optikken selv, kan vi kontrollere kvalitet, miljøhensyn og ytelse – samtidig som vi blir mer fleksible. En annen stor fordel er kort vei mellom salgsselskap, utvikling og produksjon. Vi samarbeider tett med produktsjefer og markedsføringsselskaper for å sikre kundenytten. Når det oppstår behov i markedet, kan vi raskt oppfylle dem.

"Når det kommer til visuell komfort og likhet, er vi kompromissløse. Og da er egen utvikling det eneste alternativet", sier David Löf, Optical Designer hos Fagerhult Research & Development.

Vi utvikler stadig nye linser for å oppfylle kundenes behov, og for å gjøre det enklere for dem å gå over til LED. Forutsetningene for et prosjekt kan variere mye avhengig av geografi, belysningskultur og eksisterende teknologiske løsninger. Først og fremst må vi oppfylle de ulike belysningskravene uavhengig av om det er en gang- og sykkelvei, en bygate eller en motorvei.

Mange kunder ønsker også å beholde mastene de allerede har investert i. Da gjelder det å kunne ta hensyn til denne avstanden, hvor langt inn fra veien mastene står og om de har utliggerarm eller ikke. Med et utvalg av ulike linser i verktøykassen, løser du funksjonalitet, driftsøkonomi og lyskomfort – samtidig som du oppfyller kravene i gjeldende standard.

Vi tar utgangspunkt i funksjonaliteten. Deretter blir linsen designet i simuleringsverktøyet Photopia. Utviklingen er delt opp i mange trinn for å sikre visuell komfort og jevnhet. Vi deler inn veibanen i ulike soner, og hver del av linsen blir optimalisert – sone for sone. Deretter settes alt sammen til en komplett linsegeometri, som blir finjustert.

Linsedesignen verifiseres gjennom hele prosessen mot de gitte kjørebaneforholdene i Dialux. Deretter avsluttes linseutviklingsprosessen med at prototypelinsene produseres og lysmåles i de tiltenkte armaturene. Med denne arbeidsmåten sikrer vi at våre strenge krav til lyskvalitet blir oppfylt.