Utendørs optikk

AGC-linser

AGC er en forkortelse for Advanced Glare Control. AGC-linsene er større enn normalt, noe som gjør at lyset fordeles over en større overflate for å luminansen og dermed risikoen for ubehagsblending.

Linsene monteres svært tett sammen, slik at de smelter sammen visuelt. På den måten unngår man små og svært lyssterke punkt som blender. Alle AGC-linser er optimalisert for maksimal masteeavstand, maksimalt lys innenfor arbeidsområdet, maksimal lysstyrkeklasse og maksimal blendingsklasse ved gitte veiforhold.

Uansett hvilken armatur du velger, kan du enkelt og kostnadseffektivt skreddersy en løsning for prosjektet ditt ved å velge den optikken du ønsker og kombinere mellom 4 og 21 AGC-linser.

E-linsene er utviklet med fokus på lysstyrke, mens L-linsene er utviklet for situasjoner der veibanens geometri og forhold står i sentrum. F-linsen er en strålekasterlinse, fordeler lyset 60° forover.


– E –

E1 (tilleggsnummer -479)


E2 (tilleggsnummer -480)


E3 (tilleggsnummer -481)


E5
 (tilleggsnummer -483)


E6
 (Fagerhult Configure)


E9
 (tilleggsnummer -541)


– L –

L2 (tilleggsnummer -484)


L4
 (tilleggsnummer -486)


L5
 (tilleggsnummer -487)

Opalume_L5.png


L6
(Fagerhult Configure)

Opalume_L5.png


L7
 (tilleggsnummer -489)

L8 (Fagerhult Configure)

L8-fagerhult-2023.png


L9
(Fagerhult Configure)

 

– F –


F60
(Fagerhult Configure)