LED_life.jpg

Levetid for LED-armaturer

Ifølge internasjonale standarder skal levetiden for LED-armaturer angis ved hjelp av to verdier, nemlig levetiden for LED-modulen og levetiden for driveren. For å få en oppfatning av levetiden for den komplette armaturen må disse dataene summeres.

Hva påvirker LED-armaturens levetid?

Hvor lang den forventede levetiden blir, avhenger av flere forhold:
• Valg av lysdiode (fabrikat og type).
• Hvor hardt lysdioden drives (det vil si hvor mye strøm den drives med).
• Armaturkonstruksjon med tanke på temperatur og materialvalg.
• Valg av driver.
• Miljøet der produktet er installert.

LED-modul

Tradisjonelt har lystilbakegang og levetid for LED-armaturer blitt angitt som for eksempel L80B50 75 000 h eller L90B10 50 000 h.
L-verdien beskriver lumenverdien i prosent av nyverdi som kan forventes når angitt tid er oppnådd, og kombineres med en forventet brukstid eller brenntid. Dette kombineres med en B-verdi.

Ny måte å angi lystilbakegang på

B-verdier og antall timer har variert både mellom produkter og mellom armaturprodusenter. Dermed har det vært vanskelig for kunder å sammenligne ulike LED-armaturer. For å gjøre det enklere å sammenligne har Lighting Europe utgitt et dokument med anbefalinger, Evaluating performance of LED based luminaires. Store deler av belysningsbransjen i Europa har blitt enige om å følge disse anbefalingene.

Den største forandringen er at B-verdien sløyfes og at L-verdiene angis ved faste timer. Faste timer for L-verdi følger de mest typiske applikasjonene, 35 000 h, 50 000 h, 75 000 h og 100 000 h. Alle L-verdier vil angi middelverdi, dvs. gamle B50, som dermed ikke lenger blir oppgitt. Man skal unngå tidsangivelser på over 100 000 h. En stor fordel med den nye måten er at LLMF blir automatisk angitt.

Levetid for LED-moduler

I likhet med andre typer elektronikk, for eksempel elektroniske drivere, blir levetiden påvirket av konstruksjon, elektroniske komponenter og temperaturen på dem.

Les mer om levetid for LED