LED_life.jpg

Levetid for LED-armaturer

Ifølge de siste internasjonale standardene vises levetiden for LED-armaturer gjennom to oppgitte verdier, levetiden for LED-modulen og levetiden for driveren. For å få en oppfatning av levetiden for den komplette armaturen må disse dataene summeres.

Hva påvirker LED-armaturens levetid?

Hvor lang den forventede levetiden blir avhenger av en del ting, blant annet:

  • Valg av lysdiode (fabrikat og type).
  • Hvor hardt den valgte lysdioden drives (hvor mye strøm den drives med).
  • Armaturkonstruksjon (med tanke på lysdiodens eller LED-modulens temperatur).
  • Valg av driver.
  • Bruk av armaturen.
  • Øvrig materialvalg i konstruksjonen.
  • Miljøet der produktet er installert.

Levetid for LED-moduler

Levetiden på LED-moduler vises som L70, L80 eller L90. L-verdien beskriver lumenverdien i prosent av nyverdi som kan forventes når angitt tid er oppnådd. Dette kombineres med en B- eller C-verdi.

B-verdien beskriver nøyaktighet eller variasjon. B-verdien er for de fleste produkter B50, noe som betyr at den oppgitte lumenverdien kan anses som en middelverdi.
B-verdien inkluderer ikke totale bortfall av LED moduler.

Eksempel: L80B50 70 000 h betyr at etter 70 000 timer vil lumenverdien tilsvare 80 % av den lumenverdien produktet hadde da det var nytt.

C-verdien står for "catastrophic failures" eller utfall, dvs. at det ikke kommer noe lys fra LED modulen. Verdien angis i kombinasjon med timer. Bortfall av en enkelt LED i en modul med mange LED-lyskilder regnes ikke som C, men er inkludert i B-verdien. C-verdien kan for eksempel være C10 eller lavere. C10 betyr at ved angitt tid vil 10 % av modulene ikke lyse. For standardmoduler som brukes inne, er C-verdien mye lavere (~1 %), og man kan ofte se bort fra verdien. Som standard vil derfor C-verdien ikke vises for innendørsprodukter.


Levetid for forkoblinger

Levetiden for en driver påvirkes av dens konstruksjon, komponentene som brukes, samt temperaturen på disse. Forkoblinger er utstyrt med et referansepunkt kalt tc. Temperaturen på dette målepunktet skal aldri overstige det produsenten angir. Levetiden for forkoblinger er ofte angitt for eksempel som  50 000 timer /10 %. Dette betyr at hvis temperaturen på tc-punktet holdes under et visst angitt nivå, vil maksimalt 10 % av forkoblingene falle bort innen angitt tid. 

Les mer om levetid for LED-armaturer (English)