fagerhult_LED_Drivers_1_7.jpg

Drift

Drift av lysdioder eller LED-moduler krever spesielt tilpassedeforkoblinger, som kalles drivere. Disse konverterer 230 V-nettspenning til passende verdier for drift av komponenten. Det er viktig at driftsutstyret er beregnet for og godkjent for drift av lysdioder. De fleste drivere som er tilpasset, er dessuten produsert som SELV, noe som innebærer at selve dioden eller armaturdeler ikke må beskyttes mot berøring. Det finnes også LED-moduler som kan kobles direkte til nettspenningen. Ulempen er en lavere effektivitet samt begrenset mulighet til lysregulering.

Det finnes i hovedsak to ulike former for drift av LED-moduler/armaturer: konstant strøm eller konstant spenning.

 

fagerhult_led_konstantstromsdrift

Ved konstantstrømspenning er tilkoblede LED-er koblet serielt til driver.

Konstantstrømdriften innebærer som navnet tilsier, at tilkoblede dioder drives av en konstant strøm som til vanlig ligger på 350, 500, 700 eller 1050 mA. Spenningen i kretsen avhenger av antall seriekoblede dioder. Hver diode har en fremspenning, og ved seriekobling plusses denne fremspenningen på med tilsvarende antall dioder. En downlight med 3 dioder laget for å fungere med en driver med konstantstrøm får en sekundærspenning på ca. 9 V DC (3⊗3 V). Kobles flere armaturer i serie mot felles forkobling, skal spenningen multipliseres med antall armaturer.

SELV-begrensning i NEK EN 60598-1 (armaturstandard): For IP 20-armaturer gjelder maks. 60 V DC, og for armaturer med høyere kapslingsklasse enn IP 20 gjelder 30 V DC. Dette er under forutsetning av at diodene kan berøres. Er de beskyttet, er tillatt spenning 120 V DC. Det må alltid tas hensyn til armaturens sertifisering og hva slags driver som anbefales. fagerhult_led_parallellt_kopplade

Ved konstantspenning er tilkoblede LED-er koblet parallelt til driver.

Konstant spenning brukes som regel til LED-produkter med et stort antall dioder, f.eks. LED-lister eller LED-produkter med funksjonen lysende linje. Den konstante spenningen er vanligvis 8, 10, 12, 24 eller 48 V DC. Flere LED-produkter kan parallellkobles til felles driver forutsatt at denne håndterer tilkoblet belastning. Man må huske på spenningsfallet i ledninger, som beregnes likt som for tradisjonelle lavspenningsinstallasjoner. Uansett type drift er det viktig at driveren er riktig tilpasset den typen LED-armatur som skal brukes. Polariteten er også viktig, ettersom det er likespenning (DC) som gjelder. Feil valgt eller feilkoblet driver kan skade eller ødelegge tilkoblede LED-armaturer.

Lysregulering

Det finnes to prinsipper ved lysregulering av drivere, amplitudemodulering eller pulsviddemodulering. Amplitudemodulering, AM, handler om at man reduserer strømmen til LED-driveren. 

Ved pulsviddemodulasjon, PWM, er strømmen konstant,  men pulseres i en viss frekvens. Ved lavere frekvens oppleves et redusert lysnivå.

Fagerhult benytter amplitudemodulering i de fleste produkter bortsett fra visse Tunable White-produkter. Vi regner med at alle produkter styres med amplitudemodulering i mot slutten av 2018.