Rengjøring

Rengjøring av belysningsarmaturer

Armaturer skal normalt rengjøres i henhold til den definerte vedlikeholdsplanen. Reflekterende flater bør rengjøres når det oppdages støv eller andre urenheter.

Elektriske komponenter eller kabling må ikke utsettes for rengjøringsmidler eller vann. Det er viktig at spenningen alltid koples fra før armaturstammer rengjøres.