Installasjon

Installasjon av armaturen

Gjør deg kjent med de vedlagte montasjeanvisningene og følg dem ved installasjonen.

Hva gjør man når...?

1. Lysrørene ikke tennes eller armaturen ikke forlater stand-bystilling:

 • Kontroller først at armaturen får spenning og at det ikke foreligger kortslutning.
 • Kontroller at lysrør i armaturen er i orden.
 • Hvis nettspenningen er for lav, tennes ikke lysrøret. Ikke bruk en armatur kontinuerlig med underspenning, da dette kan skade forkoblingsutstyret.
 • I kulde kan komponentenes egenskaper forandres så mye at forkoblingen ikke lenger fungerer pålitelig. Lysrøret kan ha problemer med å tenne samt at forkoblingen kan gå direkte til stand-by-stilling. Kontroller armaturens funksjon i romtemperatur.

2. Lysrøret blinker, tennes ikke eller slokker tilfeldig:

 • I armaturen er det et lysrør med feil effekt eller feil forkoblingsutstyr.
 • Kontinuerlig overspenning. Mål armaturens nettspenning.
 • En leder er koblet fra eller sitter løst. Kontroller tilkoblingene.
 • I kalde omgivelser forandres både forkoblingsutstyrets og lysrørets egenskaper, slik at lysrøret ikke kan fortsette å brenne.
 • For lang intern ledningstrekking.

3. Lysrørets katoder gløder, men røret tennes ikke:

 • For lav nettspenning. Mål spenningen ved armaturen.
 • Tenneren i en armatur med konvensjonell reaktor kan være defekt.
 • I armaturen er det et lysrør med feil effekt/type eller feil forkoblingsutstyr.

4. Lysrørets ender mørkner eller katodene blinker:

 • Kontroller i henhold til punkt 1 at lysrørene er i orden.
 • En leder er koblet fra eller sitter løst. Kontroller tilkoblingene i henhold til punkt 1.
 • For enkelte forkoblinger ment for lysregulering anbefales det at lysrørene brennes inn i 100 timer før regulering tillates. Legg merke til at det er normalt dersom lysrørenes ender mørkner etter lang tids bruk og når servicelevetiden snart er nådd.

5. Kort levetid for lysrørene:

 • Tennes armaturgruppen for ofte i løpet av døgnet? Et lysrørs nominelle levetid baseres på tre timers brennintervall (åtte tenninger per døgn). Hvis man med konvensjonell reaktor har oppnådd flere tenninger, forkortes lysrørets levetid betraktelig.
 • I armaturen er det et lysrør med feil effekt/type eller feil forkoblingsutstyr.
 • En dårlig kontakt i strømkretsen kan forkorte lysrørets levetid.

6. Armaturen gir mindre lys enn normalt:

 • Nettspenningen er for lav. Mål spenningen ved armaturen.
 • Ved drift i kulde reduseres lysrørenes lysutbytte kraftig, samtidig som forkoblingsutstyrets egenskaper forandres.

7. Jordfeilbryter eller sikring løser ut når belysningen tennes:

 • Det kan foreligge jordfeil eller kortslutning i armaturgruppen.
 • For mange armaturer i samme tenningsgruppe.
 • Et feilaktig tilkoblet måleinstrument i strømkretsen kan løse ut jordfeilbryteren.

8. Problemer ved system for lysregulering:

 • Kontroller alltid før innkobling at armaturene er ment for det benyttede styreutstyret.
 • Tilkoblingene for 1–10 V styrekretser er merket (+) og (–). Kontroller polariteten.
 • Hvis antallet armaturer er stort eller styrekretsen er lang, kan det kreves en signalforsterker i styrekretsen. Styrekretsen for digitalstyrt forkoblingsutstyr har en maks.lengde på 250 m.