Feilsøking

Sjekkliste over tiltak når armaturet ikke tennes eller fungerer korrekt

Hva gjør man når...?

1. Armaturet ikke tennes?

  • Er armaturet installert og tilkoblet i henhold til montasjeanvisning?
  • Er riktig driver koblet til armaturet?
  • Er armaturet koblet til driveren før du kobler til nettspenningen?
  • Kontroller målespenningen i armaturets tilkoblingslist.
  • Er + og - riktig koblet mellom armatur og driver?
  • Bryt matespenningen og slå på spenningen på ny. 

 

2. Jordfeilbryter eller sikring løser ut når belysningen tennes?

  • Det kan foreligge jordfeil eller kortslutning i armaturgruppen.
  • For mange armaturer i samme tenningsgruppe, se informasjon på produktblad.
  • Et feilaktig tilkoblet måleinstrument i strømkretsen kan løse ut jordfeilbryteren.

 

3. Problemer ved system for lysregulering oppstår?

  • Kontroller alltid før innkobling at armaturene er ment for det benyttede styreutstyret.