Drift og lyskilde

Lyskilden, som oftest et lysrør, drives ved nødlysdrift av nødlysaggregatet i stedet for av ordinær forkobling. Nødlysaggregatet er dermed innkoblet mellom ordinær forkobling og lyskilden, og ved strømbortfall eller test kobler det automatisk om til nødlysdrift.

Nødlysdriften skjer ved redusert lyskildeeffekt, vanligvis mellom 5 og 30 % av normal effekt. Dette stiller store krav til nødlysaggregatets måte å drive lyskilden på. Feilaktig drift kan medføre at lysrøret slites ut etter bare én gangs bruk. Når nettspenningen vender tilbake, vil ikke røret tennes på ny ettersom den ordinære HF-reaktoren vil detektere at lysrøret er defekt. Med et godt tilpasset nødlysaggregat elimineres problemet.

fagerhult_schema_decentraliserad_nodljus

Skjematisk oppbygging av en desentralisert nødlysarmatur.

Kompaktlysrør amalgam samt T5-lyskilder

Kompaktlysrør med amalgamteknikk og T5-lyskilder er utviklet for å gi sin høyeste lumenverdi ved en høyere omgivelsestemperatur enn lyskilder av kvikksølvtype. Kompaktlyskilder med amalgam brukes fremfor alt i downlights.

Amalgamlyskildens konstruksjon krever spesielt tilpasset nødlyselektronikk. En kald amalgamlyskilde trenger, til den er tilstrekkelig oppvarmet, forhøyet effekt, en såkalt boost. Etter et minutts tid kan effekten reduseres til normalt nivå. Likedan kreves det at temperaturen til lysrørkatodene holdes oppe på et akseptabelt nivå. Det skjer ved at nødlyselektronikken regulerer strømmen som går gjennom katodene. Å drive en amalgamlyskilde uten denne teknikken innebærer både en dramatisk forkortet levetid samt at lumenverdien i nødlysdrift ikke oppnår akseptabelt og anvendelig nivå. Nødlyselektronikk for amalgamlyskilder passer også til å drive lyskilder av kvikksølvtype.

T5-lysrøret har en konstruksjon som, sammenliknet med T8-lysrør, krever en bedre kontroll av hvordan lyskilden drives og tennes. For at slitasjen av lyskilden skal minimeres, må nødlyselektronikken være utstyrt med funksjon som forvarmer lysrørelektrodene og som overvåker at lyskilden drives innen sine spesifikasjoner.

Batteritype

I nødlysarmaturer brukes det, med svært få unntak, batterier av type NiCd eller NiMH. Batterier av type NiCd skal pga. miljøbelastningen ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig for nødlysfunksjonen. I en rekke land er det dessuten miljøavgift på NiCd. Et belysningsanlegg der man ønsker integrert nødlysfunksjon i visse av armaturene, og der armaturene av temperaturgrunner krever NiCd-batterier, kan erstattes med et anlegg basert på kombinasjonen standardarmaturer og et separat nødlyssystem emLED der batteriene er av NiMH-type.

Et slikt systemvalg reduserer ikke bare bruken av miljøbelastende stoffer, men innebærer som oftest et bedre belysningsanlegg, et enklere og billigere vedlikehold samt en høyere personsikkerhet. Alt dette fås til en likeverdig eller t.o.m. redusert totalkostnad.

Batterilading

For å optimere batteriets levetid, må ladingen skje på en måte tilpasset batteritypen. Ved feil lading kan batteriet svært raskt miste sin evne til å lagre energi. Mer moderne batterier av NiMH-type kan ikke lades korrekt av nødlysenheter tilpasset NiCd-batterier. Et fulladet batteri krever også riktig form for vedlikeholdslading.

Bytte av batterier

Normal levetid for et batteri er opp til fire år. Dette forutsetter imidlertid at produktet brukes på en riktig måte og at angitte tester utføres. Batterier av type NiCd må trimmes for å kunne holde tilstrekkelig lagringskapasitet. Trimmen som fås ved årlig test er tilstrekkelig. Batteri skal byttes så snart nøddriften er blitt for kort. Våre nødlysprodukter er konstruert for enkleste mulige bytte av batterier.

Lysutbytte i nøddrift, BLF

Lysutbyttet i nøddrift angis som BLF (Ballast Lumen Factor). Alt etter valg av lyskilde, nødlyselektronikk samt tilhørende batteri fås BLF til ulike kombinasjoner. BLF ligger vanligvis innen intervallet 0,05–0,30, dvs. lyskilden lyser i nøddrift med mellom 5–30 % av sin nominelle lumenverdi.

Armaturkonstruksjon – levetid elektronikk

En nødlyselektronikk er konstruksjonsmessig svært lik en standard elektronisk forkobling. Elektronikk er bl.a. følsom for høye temperaturer. Når vi utvikler nødlysarmaturer, tillemper vi samme policy som for produkter med annen form for elektronikk. Vi skal ha en margin til elektronikkfabrikantens angitte referansetemperatur, tC, som tilsvarer 50 000 timers levetid med maksimalt 10 % bortfall. Temperaturen og øvrig el-sikkerhet kontrolleres av vårt autoriserte lyslaboratorium. Les mer om vår policy for levetid i vår hovedkatalog.

Lysarmaturer til sentraliserte systemer

Til sentraliserte systemer må man bruke lysarmaturer som er tilpasset den spenning og kurveform som den sentrale nødlysenheten genererer i nøddrift. Vanligvis forekommer 220–230 V AC eller tilsvarende DC-spenning, og de fleste lysarmaturer med elektronisk forkobling kan kobles til et slikt anlegg. Det må imidlertid utføres kontroll før armaturene spenningssettes. I sentrale system får man ikke bruke lyskilder med innebygde tennere, eksempelvis 2-stifts kompaktlysrør.

Til sentrale system anbefaler vi kun lysarmaturer utstyrt med enten elektronisk forkobling eller LED – (glødelamper eller halogenlyskilder kan brukes om de er sikret mot kortslutning).