fagerhult_nodljus_exled.jpg

Nødlys

NS-EN 1838, anvendt belysning – Nødbelysning, beskriver de krav som stilles til nødbelysning i ulike områder. I standarden beskrives krav for ulike miljøer som i hovedsak omfatter tre ulike områder: belysning av rømningsveier; belysning av åpne arealer (anti-panikk); belysning av høyrisikoområder.

Rømningsveier

 I en rømningsvei kreves det minst 1 lx på gulvet i rømningsveiens sentrum og 0,5 lx i omgivende flater. Hvis det er retningsforandringer og/eller trapper, må disse markeres med et forhøyet belysningsnivå. Sørg da også for at trappetrinnene blir belyst. På de steder der det er plassert redningsutstyr, f.eks. brannslukkingsapparat, alarmknapper og førstehjelpsskap, er belysningskravet økt til 5 lx.

Forholdet mellom høyeste og laveste belysningsstyrke skal være høyst 40:1. Derfor egner det seg ikke å bruke få sterke lyspunkter for å løse nødbelysningen i en rømningsvei.

Normalt sett går det ikke bare an å ty til henvisningsskilt for at belysningskravene for en rømningsvei skal oppfylles. Som oftest trengs det en kombinasjon av henvisningsskilt og riktig plasserte ledelysarmaturer med egnet lumenverdi i nøddrift.

Åpne flater/antipanikkbelysning

fagerhult_oppen_yta

Nødbelysning for såkalt antipanikk skal gjøre det lettere for personer i lokalet å finne en rømningsvei. Belysningsstyrken som kreves i et slikt område er minst 0,5 lx. Også her må forholdet mellom høyeste og laveste belysningsstyrke høyst være 40:1.

Høyrisikoområder

fagerhult_hogriskomrade

Høyrisikoområdet krever betydelig mer lys i nøddrift enn rømningsveier og antipanikkflater. Kravet er minst 15 lx eller 10 % av den belysningsstyrken som normalt kreves til stedet. Forholdet mellom høyeste og laveste belysningsstyrke skal være høyst 10:1. Kreves det 1500 lx ved normal drift på referanseplanet, skal belysningsstyrken være minst 150 lx i nøddrift.

Grunnen til at kravene er relativt høye for dette området er at farlige prosesser, eksempelvis industriroboter, må kunne slås av på en korrekt måte før redningspersonell kan gå inn i området. En nødlysløsning for et høyrisikoområde kan normalt sett ikke løses med et desentralisert system. Det kreves som regel et sentralisert system for å få tilstrekkelig belysningsstyrke på området.