fagerhult_nodljus_centraliserad.jpg

Sentraliserte nødlyssystemer

Et sentralisert nødlyssystem består av et sentralt reserve-kraftaggregat som trer inn ved spenningsbortfall. Til aggregatet kobles deler av den ordinære belysningen eller spesielt tiltenkt nødbelysning, f.eks. emLED-sc.

I lokaler med høyt plasserte armaturer er et sentralt nødlyssystem som oftest å foretrekke. I en desentralisert løsning er lumenverdien som oftest ikke tilstrekkelig høy, ettersom lyskilden i et slikt system drives med sterkt redusert effekt. Med sentral løsning får man nærmest samme lumenverdi ved nøddrift som ved normaldrift, og dessuten unngås risikoen for kronglete batteribytter. Selv i høyrisiko områder, der høyere belysningsstyrker er aktuelle, fungerer et sentralt nødlyssystem som oftest bedre enn et desentralisert. Sentraliserte nødlyssystemer fungerer også godt i kalde lokaler eller utendørs, forutsatt at den sentrale nødlysenheten plasseres i normal romtemperatur (innendørs). Visse lyskilder egner seg imidlertid ikke for nødlysdrift.