Aluminiumsinkbelagt stål

Å belegge stål med aluminiumsink er en svært effektiv måte å hindre korrosjon på. Alusinkbelagt stål lages på samme måte som vanlig varmgalvanisert stål, men i stedet for ren sink belegges overflaten med en blanding bestående av ca. 55 % aluminium og 43 % sink. Detaljer av alusink er klare til bruk direkte etter bearbeiding som stansing eller bukking. Dermed er det kostnadseffektivt, da man i spesielle tilfeller kan eliminere behovet for lakkering. Ved stansing og klipping gjenopprettes snittflatene slik at rustbeskyttelsen bibeholdes. En alusinkoverflate er estetisk tiltalende med sin skimmereffekt. Materialet brukes vanligvis i industriarmaturer som deksler og gavler. I tillegg til dette er det mest vanlige bruksområdet fester og andre detaljer som normalt ikke er synlige, men som krever rustbeskyttelse. Hvit rust kan forekomme i en del fuktige eller på andre måter ekstreme miljøer. Aluzink® er et registrert varemerke som tilhører SSAB.