Aluminium med gode lysreflekterende egenskaper

Det er viktig for å få gode lysreflekterende egenskaper å bruke materialer med ekstremt høy renhet. Det kan medføre et betydelig tap av virkningsgraden hvis man tillater at renhetsgraden synker med en tidels prosent.

Det finnes sammensetninger av stål (pletteringer) der basismaterialet er "urent" og man belegger det med et sjikt av rent aluminium. Deretter elokserer man overflaten kjemisk for å gjøre den bestandig mot oksidasjon via kontakt med oksygen eller andre stoffer. Pletterte materialer er en løsning for å kombinere god yteevne med lavere kostnad.

Andre måter for å oppnå effektivt reflekterende metalloverflater (faktor > 92 %) er å bruke oksidsjikt og vakuummetallisere overflaten – se avsnittet om rasteroptikk og reflektorer. Med ulike pregninger kan ståloverflaten gis en struktur som sprer eller samler lyset på ønsket måte.