Stål

Stål i ulike kvaliteter, hardheter, tykkelser og med ulik overflatebehandling brukes i stor utstrekning i mange belysningsarmaturer. Materialet gir en god balanse mellom funksjon og kostnad.

Stål har den fordelen at det er raskt konfeksjonerbart i en løpende produksjon, slik at det kan koples sent til produktet = fleksibel produksjon. Fra råmateriale (stål) kan man raskt gå gjennom prosessene stansing, bukking, sveising og lakkering til en avsluttende montering uten tilgang til andre ledetider enn dem man har i sin egen virksomhet.

Visse detaljer kan kreve bruk av såkalt dyptrekkingskvalitet (bløtt stål), dvs. stål som strekkes så kraftig at ordinære stålkvaliteter brister.