Jernplate

Jernplate er et kaldvalset ubehandlet platemateriale som er utsatt for rust, avhengig av det ytre miljøets beskaffenhet. For å unngå korrosjon overflatebehandles stålet med f.eks. pulverlakk, vanligvis et blandingspulver av epoksy og polyester. Lakkeringsprosessen er fri for aromatiske løsemidler og tungmetaller.

Denne kvaliteten er mest brukt i belysningsarmaturer beregnet for et normalt miljø, f.eks. kontorer, korridorer, skolelokaler osv.