fagerhult_park.jpg

Parken

Lyssetting av grøntområder og parker øker følelsen av trygghet for oss, hvilket gjør at man våger treffes mer ute.

Produkter

Azur Mast LED

Azur mastearmatur har en minimalistisk, moderne og robust utforming. Den kan utstyres med en rekke ulike styringsalternativer og gir en skreddersydd og energieffektiv belysning.

Gå til produkt

Conledo G2 830 CLO

En mastearmatur med AGC-linser og estetisk design som gir visuell komfort i parker, boligområder, gater og veier. CLO er standard. Dette sikrer konstant lysmengde gjennom hele levetiden.

Gå til produkt

Conledo G2 740 CLO

En mastearmatur med AGC-linser og estetisk design som gir visuell komfort i parker, boligområder, gater og veier. CLO er standard. Dette sikrer konstant lysmengde gjennom hele levetiden.

Gå til produkt

Rondo G2 Power mast

En mastearmatur i enkel eller dobbel utførelse, medium- eller bredstrålende. En effektiv, minimalistisk løsning for næringsområder, lekeplasser og parker. CLO er standard. Dette sikrer konstant lysmengde gjennom hele levetiden.

Gå til produkt

Rondo G2 Visual mast

En mastearmatur i enkel eller dobbel utførelse, medium- eller bredstrålende. En effektiv, minimalistisk løsning for næringsområder, lekeplasser og parker. Delvis silketrykket akrylskjerm skjuler armaturens komponenter og gir den et ytterligere designelement. CLO er standard. Dette sikrer konstant lysmengde gjennom hele levetiden.

Gå til produkt

Azur Pullert LED

En pullert med indirekte lysfordeling. Den er blendfri og gjør det enkelt å orientere seg. CLO er standard. Dette sikrer konstant lysmengde gjennom hele levetiden.

Gå til produkt

Den personliga närvaron kan sedan minska risken för att utsättas för brott i till exempel parker och grönområden. 

Tenk på dette

En jevn lyssetting

For å skape en jevn lyssetting brukes mastearmaturer. Da spres lyset over en større flate og det blir lettere å orientere seg i miljøet. For en mer dramatisk lyssetting med skarpere kontraster brukes pullerter.

Belyse grøntområder 

Bakkemonterte armaturer er bl.a. egnet for belysning av trær og andre høyere vekster.

Hvilken lysspredning som bør velges er bl.a. avhengig av hvordan veksten ser ut. Et høyt og smalt tre belyses best med en smalstrålende armatur som plasseres nær treet. Om treet har en bred trekrone kan en bredstrålende armatur være passende. Den plasseres da på en større avstand fra treet. 

For å få et pent og jevnt helhetsinntrykk kan det være bra å belyse treet fra flere ulike hold. En busk kan belyses med en så bredstrålende armatur som mulig, alt. en konveks linse. Da spres lyset langs bakken på en fin måte.

Belastningen får avgjøre

Ulike armaturer klarer ulik belastning. Rekker det med en walk-over som klarer belastning opp til 1000 kg, eller vil den kunne utsettes for kjøretøy som gjør at en drive-over må installeres?

Drenér godt

Ved installasjon av innfelte bakkemonterte armaturer er dreneringen alfa & omega. Legg minst 30 cm singel eller pukk under innfellingsboksen. Om armaturen skal installeres i betong eller jord mettet med vann kan det være nødvendig å legge en dreneringsslange fra innfellingsboksen for å lede bort vannet.

Tørke opp

For å tørke opp fuktig luft i armaturen må den lyse i 30-60 min. før den lukkes. Når lokket stenges og armaturen etter hvert kjøles ned dannes et undertrykk som gjør armaturen enda tettere. Etter at den er lukket kan det være vanskelig å få ut innvendig fukt. 

Smart lysstyrning

Sene kvelder og nattetid når færre mennesker ferdes utendørs blir behovet for konstant opplyste plasser i byen mindre. Ved hj.a. lysstyring kan store energibesparelser oppnås. Installasjon av dynamisk flertrinnsregulering kan hele 40 % energi spares hvert år.

Avancerad ljusstyrning kan nästan halvera energiförbrukningen i det offentliga utomhusrummet utan att människors trygghet blir lidande. Det visar en ny studie på Kungsholms strand i Stockholm. Bakom projektet står Stockholms stad i samarbete med Fagerhult, Tritech och Sust.

Les hvordan Stockholm sparer energi »
Les mer om lysstyring »