fagerhult_kungsholm_strand.jpg

Prosjektet som sparer energi på Kungsholms strand

Avansert lysstyring kan nesten halvere energiforbruket uten at det går på bekostning av folks trygghet. Det viser en ny studie av Kungsholms strand i Stockholm. Bak prosjektet står Stockholm by i samarbeid med Fagerhult, Tritech og Sust.

40 % energibesparelse

 På Kungsholms strand er energiforbruket redusert med 40 % ved at det er montert et avansert lysstyringssystem. Formålet med studien er å finne ut om smarte lysstyringssystemer kan brukes for å redusere energiforbruket i bymiljøer – uten at det påvirker tryggheten og den visuelle komforten negativt.  

 

Fagerhult i samarbeid

 Stockholm by har bekostet den tekniske infrastrukturen. Prosjektet er delfinansiert av den svenske stats energimyndighet via utviklingsorganisasjonen Sust (Sustainable Innovation), som har samordnet prosjektet. Fagerhults Belysning og Tritech har utviklet armaturer og styresystemer samt bidratt med kompetanse.   

Overlegen favoritt

 Fem ulike belysningsscenarioer ble testet og vurdert høsten 2012. Den modellen som er på plass i dag, var en overlegen favoritt, ifølge en studie som ble gjennomført av Harita Undurty Surya og Efi Stragali (studieleder) ved laboratoriet til Kungliga tekniska högskolan (KTH). 

Individuell styring

 Totalt er det plassert ut 750 meter og 34 LED-armaturer langs Kungsholms strand. Hver armatur har sensorer som registrerer når en fotgjenger eller syklist nærmer seg. Armaturen styres individuelt, men fungerer likevel sammen med de andre. Hvis ingen beveger seg på veien, dempes belysningen til halvparten av lysstyrken, men når det kommer noen, tennes belysningen automatisk til fullt nivå i grupper på sju armaturer om gangen i tilknytning til trafikanten. Fire armaturer gir lys ca. 60 meter fremover, og tre armaturer fortsetter å være tent bakover når fotgjengeren eller syklisten har passert. Etter ett minutt går lysnivået til det dempede nivået alt etter som trafikanten forlater området bak seg. 

Enormt sparepotensial

I Stockholms parker og i offentlige områder er det ca. 50 000 lyspunkter som bruker anslagsvis 14 millioner kWh pr. år. -Sparepotensialet er enormt, og teknologien er svært interessant for fremtiden, sier Anders Hedlund, belysningsingeniør ved Trafikkontoret, Stockholm by.

Beboerne i Kungsholm bør også benytte anledningen til å glede seg over Sveriges – antakelig – beste utendørsbelysning. For det er ikke helt sikkert at den blir stående. De gode resultatene har gjort det interessant å teste anlegget i andre områder.  

Undurty Surya Harita, B.Arch, M.Sc in Architectural Lighting Design

Harita er en arkitekt fra India som etter eksamen bestemte seg for å fordype seg ytterligere i emnet lysdesign. Dette førte henne til masterprogrammet ved KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, Sverige. 

 "Lys og mennesker" er det emnet som interesserer henne mest og ifølge henne, utgjør den viktigste bestanddelen innen lysdesign.

Hvis du vil vite mer?

Ser i prosjektet presentasjonn »

Hvis du ønsker mer informasjon, kontakt

Mats Wernberg 
Telefon: +46 8-522 35 955, e-post mats.wernberg@fagerhult.se

Anders Hedlund, Stockholms stad 
Telefon: +46 8-508 26 290, e-post anders.hedlund@stockholm.se

Maria Erlandsson (om bildmaterial) 
Telefon: +46 8-508 26 011, e-post maria.erlandsson@stockholm.se

Jan Kristoffersson 
Telefon: +46 70-645 37 56, e-post jan.kristoffersson@sust.se

Ola Kjellstrand 
Telefon: +46 70-817 01 97, e-post ola.kjellstrand@tritech.se