fagerhult_stadsgata.jpg

Bygaten

Belysning av promenadestrøk og mindre bygater er viktig for å skape en koselig og innbydende atmosfære i bymiljøet.

Produkter

Lunova

En rundtstrålende mastearmatur i klassisk design som sørger for at det føles trygt å oppholde seg i parker og nær bygninger. CLO er standard. Dette sikrer konstant lysmengde gjennom hele levetiden.

Gå til produkt

LED tube

Gå til produkt

Nanoled bakke

Gå til produkt

Rondo G2 Visual innfelt

En robust medium- eller bredstrålende downlight som gir et behagelig lys. Delvis silketrykket akrylskjerm skjuler armaturens komponenter og gir den et ytterligere designelement. CLO er standard. Dette sikrer konstant lysmengde gjennom hele levetiden.

Gå til produkt

Movit Square

Gå til produkt

Slot Square vegg

Gå til produkt

Loft Square vegg

Gå til produkt

Skill Rectangular

Gå til produkt

Tenk på dette

Belysning rundt fasade og inngangspartier

Langs fasadene ved promenadestrøkene finnes private inngangspartier og innganger til restauranter og butikker. Områdene rundt inngangspartier må være godt opplyste men ikke blende.

Å bruke veggarmaturer langs fasadene kan være et godt alternativ. Armaturer med gateoptikk kan være et bra valg om lyset skal rettes nedover. En rundtstrålende veggarmatur kaster også lys på fasaden bak. 

I mindre bygater med kan det rekke med belysningen fra butikkvinduene. Etter som det ofte er leiligheter i etasjene over bør høytmonterte armaturer unngås.

Lys fra mast og pullert 

Mastearmaturer sprer lyset over et større areal og passer til allmennbelysning av gater og fortau. Som tillegg og som mer markert belysning, kan pullerter benyttes.

V. hj.a. lys fra pullerter kan nivåforskjeller markeres, hvilket gjør det letter å orientere seg. 

Lys påvirker døgnrytmen

Belysning kan ha en negativ innvirkning på miljøet. Alle har biologiske sykluser som gjentar seg selv omtrent hver 24. time. Disse kalles cirkadianske rytmer eller ganske enkelt døgnrytme.

I og med utviklingen av den elektriske belysningen, har døgnrytmer hos mange mennesker blitt endret. Forskere har uttrykt uro over at et bredt spekter av sykdommer har sammenheng med forstyrrelser av denne rytmen. 

Overdrevet eksponering av artifisielt lys kan også gi effekter på økosystemet. Å bruke aktiv lysstyring er derfor en god løsning.

Les mer om hvordan Stockholm dro nytte av lysstyring » 

Tenk på lysutslippet

Det er ofte et ønske å forebygge lysforurensinger gjennom å eliminere lyset som spres oppover fra armaturen. Våre produkter er designet slik at uønsket lysutslipp minimeres og bidrar til å klare de energikrav som stilles til utendørsarmatureri dag. 

Betydningen av hvitt lys

Det hvite lyset oppfattes av øyet som naturlig lys og kan hjelpe mennesker å kjenne seg tryggere når det er mørkt. Takket være god fargegjengivelse og høyere opplevd lysstyrke blir det lettere å skille både farger, former og detaljer.

Jo eldre vi blir jo dårligere blir synet. En 40-åring behøver f.eks. fire ganger så mye lys for å kunne se like godt som en 20-åring. En 60-åring behøver åtte ganger så mye lys.