fagerhult_torg.jpg

Torget

Torget er både en møteplass og byens symbol. Her skal lyssettingen ikke bare hjelpe til å øke følelsen av trygghet, uten også skape hyggelige møter.

Tenk på dette

Skape romfølesle

Torget kan sees som et område i byen. På dagen finnes de naturlige veggene som form av fasader på husene som ofte omgir torget. På kveldstid kan veggene bli vanskelig å skille ut. Når det blir vanskelig å orientere seg i kan man miste følelsen av trygghet. 

Ved å belyse fasadene får vi lettere en oppfatning om både størrelse og form på området. Lys på fine detaljer som statuer, benker, vann og grøntområder kan hjelpe med å støtte den sosiale interaksjonen og den romlige oppfattelsen.

Gi effekter 

For å skape dramatiske effekter på statuer og fasader brukes ofte lyskastere, nedadrettet belysning eller innfelte bakkemonterte armaturer. Hva som passer best, kommer an på hvilken effekt som ønskes.

  • Bruk av lyskastere i mast gjør oss i stand til å ”vaske” objektet.

  • Nedadrettet belysning er effektivt for fasader og kan med fordel plasseres beskyttet under tak.

  • Bakkemonterte armaturer gir en helt annen effekt ved å belyse objektet fra undersiden.


En tommelregel er å velge en smalstrålende armatur for smale gjenstander og bredstrålende armatur til større gjenstander. Husk å belyse fra flere ulike retninger for å unngå at gjenstanden føles endimensjonalt. 

Undervannsbelysning er et bra alt. ved belysning av fontener og vannspeil. For å forsterke opplevelsen av vannet kan RGB og lysstyring brukes. 

Visuell komfort 

Å bli blendet er ubehagelig og svekker synet vårt en liten stund. Det kan også bidra til følelsen av utrygghet. Belysningen behøver ikke være sterk for å blende.

Eldre mennesker er generelt mer følsom for sterkt lys. Det fordi at økende alder gir uklarhet i linsen, men også en redusert adapsjonsmulighet. Plassér alltid armaturer slik at risikoen for blending minimeres.

Å bruke undervannsbelysning 

Undervannsbelysning på fot er enkelt å installere om man sammenligner med innfelt belysning. Husk å plassere armaturen slik at den blender minimalt.

Ved belysning av vannstråler i fontener bør armaturene plasseres like under overflaten for å oppnå best effekt (max. én desimeter) - i tillegg sitte så nært munnstykket eller plassen der vannstrålen lander. Lysstrålen bør også rettes slik at den følger vannstrålens gang. Effekten blir da at strålene lyser i mørket.

Forebygge vandalisme

Armaturer som monteres i områder som er utsatt for vandalisme kan innebære store kostnader til vedlikehold og reparasjon. Risikoen for at armaturer blir utsatt for vandalisme er alltid verhengende. Velg produkter med så høy IK-klasse som mulig.

En vakker plass sjelden blir vandalisert like ofte som en tristere plass. Kanskje kan vandalismen reduseres ved at byen blir vakrere?