fagerhult_led_miljo.jpg

LED, økonomi og miljø

Overlegen effektivitet giver lavere miljøpåvirkning

Den energi et armatur bruger under drift er belysningens største miljøpåvirkning. For at mindske energiforbruget og miljøpåvirkningen gælder det om at opnå så høj en energieffektivitet som muligt.

LED-teknik er meget energieffektiv og giver meget lys i forhold til den el der bruges. De positive effekter på miljøet på grund af lavere energiforbrug er derfor store.

 

fagerhult_led_LCC_energiSammenligning af energiforbrug T5- armatur – LED armatur.

 

 

 

 

 

 

Energieffektivitet og levetid er dog altid afhængig af hvordan armaturet er konstrueret og i hvilken sammenhæng den er tænkt anvendt. I takt med at teknikken udvikles, forbedres lysudbyttet hos LED.

 

Udskiftning af lyskilde ikke nødvendig

LED-armaturer er stort set vedligeholdelsesfri da der ikke skal udskiftes lyskilde. Dog skal der tages hensyn til tilsmudsning – både indendørs og udendørs.

Modstandsdygtig overfor mekanisk påvirkning

Endnu en fordel ved lysdioder er at de ikke indeholder bevægelige eller følsomme dele. Korrekt konstruerede LED-armaturerer er robuste og gode til at modstå vibrationer og andre mekaniske påvirkninger.