Environmental Product Declaration

EPD'er (Environmental Product Declarations) er en international standardiseret form for miljøvaredeklarationer af produkter. EPD'er giver transparent, sikker og sammenlignelig information, om et produkts miljøpåvirkning i løbet af dets livscyklus. 

Vores mål er at gøre det nemmere for vores kunder, at træffe bevidste valg, ved at rapportere om vores produkters miljøpåvirkning i EPD'er.

Målet er et lavere klimaaftryk

For at handle klogt og udvikle sig i den rigtige retning er det nødvendigt at have viden og klare mål. I vores bæredygtighedsarbejde udfører vi grundige livscyklusvurderinger (LCA) for at beregne vores - og vores produkters - miljøpåvirkning gennem hele deres livscyklus. Resultaterne tjener som grundlag for vores ambitiøse mål og guider os i vores arbejde fremover. Hver EPD, vi rapporterer, er baseret på en detaljeret livscyklusvurdering.

EPD

Transparens i alle faser

Et produkt med en EPD betyder ikke nødvendigvis, at produktet er bæredygtigt eller har en lav miljøpåvirkning. Formålet med EPD'en er at præsentere miljøoplysninger om produktet - viden og fakta, der kan give ny indsigt til både producenter og kunder. Med de forskellige moduler (A1-C4) får vi værdifulde indsigter, der gør det muligt for os at fokusere på de områder, der påvirker vores klimaaftryk mest.

Vores EPD'er er udarbejdet i henhold til ISO 14025, hvilket gør dem sammenlignelige med andre EPD'er for tilsvarende produkter. De bliver alle revideret af en uafhængig tredjepart, som sikrer transparens i dokumentationen af miljøpåvirkningen gennem et produkts livscyklus. En EPD er normalt gyldig i fem år, medmindre der sker store ændringer i produktionsmetoderne.

epd_schema_v6.png

EPD

Sammenligning af forskellige EPD'er

Alle EPD'er er udviklet efter standardformularer, hvilket indebærer, at alle moduler skal indeholde den samme type oplysninger. Udarbejdelsen af de data, som anvendes til analysen, kan imidlertid variere, og der kan indgå forskellige antagelser og begrænsninger fra forskellige producenter. Forudsætningerne for hvert modul er altid beskrevet i EPD'en. Fra modul A4 og fremefter antages det, at transportafstande er baseret på salgshistorik, brug af f.eks. svensk energimiks, eller at den forventede levetid, er baseret på Lighting Europe.

Vi medregner altid driveren

Uden driveren lyser vores produkter ikke, og derfor synes vi, det er vigtigt, at den altid indgår i beregningerne. Beregninger med eller uden driver kan give meget forskellige resultater, men medregning er ikke et krav i EPD-standarden.

Ofte stillede spørgsmål og svar

 

Ifølge EPD-standarden er det muligt at præsentere flere produkter i samme EPD, men her kan det afvige fra +50 % til -50 % i miljøpåvirkning. Hvilke produkter, der indgår i en EPD, og hvor stor variationen er i GWP-fossil A1-A3, er altid beskrevet i de generelle oplysninger. For eksempel omfatter vores EPD for Pleiad G4 Pleiad G4 125, Pleiad G4 165 og Pleiad G4 205, som stort set kun adskiller sig i størrelse.

CO2e står for kuldioxidækvivalenter. Dette er en vigtig faktor for at kunne sammenligne udledningen af forskellige drivhusgasser i henhold til deres potentiale for global opvarmning. Ved hjælp af gassernes GWP kan de omregnes til kuldioxidækvivalenter. For eksempel bidrager metan 28 gange mere til drivhuseffekten end kuldioxid. En metanudledning på 1 ton svarer således til 28 tons kuldioxid.

Miljøpåvirkningskategorier udskrives på videnskabelig måde for udskrivning af tal, hvilket indebærer at præsentere et tal i eksponentiel notation og erstatte en del af tallet med E+n, hvor E (der står for eksponent) multiplicerer det foregående tal med 10 i den n'te eksponent. Dette er en måde at undgå mange decimaler i en tabel. En indikator med et plus foran, f.eks. +1,26E1, indebærer en negativ klimapåvirkning.

  • Tallet 1.26E1 skrives 12,6.
  • Tallet 4.84E‐1 skrives 0,484.
  • Tallet 6,68E0 skrives 6,68.

GWP står for Global Warming Potential eller globalt opvarmningspotentiale. I klimaspørgsmål nævnes GWP ofte som en faktor udtrykt i CO2e, hvilket betyder, at alle drivhusgasser omdannes til en tilsvarende mængde kuldioxid (CO2). I resultattabellen i EPD'en er GWP-fossil den værdi, der er mest egnet til sammenligning af forskellige produkter. GWP-total er den indikator, der ser på hele produktets livscyklus.

"Cradle to Gate" er værdierne fra et produkts første tre stadier af livscyklussen, A1-A3. Dette omfatter råstofudvinding (A1), transport til fabrik (A2) og produktion (A3). Det er den del af livscyklussen, der har færrest antagelser, og som derfor er lettest at sammenligne mellem forskellige produkter eller leverandører. Når man sammenligner A1-A3 mellem forskellige produkter, skal man se på GWP-fossil.

"Cradle to Grave" betyder, at alle faser af et produkts livscyklus er inkluderet, fra råstofudvinding (A1) til endelig affaldshåndtering (C4). Jo længere man kommer i et produkts livscyklus, jo flere antagelser har man gjort. Eksempelvis kan brugsfasen være misvisende afhængigt af, hvor i verden produktet skal bruges, da forskellige energimiks giver forskellige resultater. Når man sammenligner A1-C4 mellem forskellige produkter, skal man se på GWP-total.

Her finder du vores EPD'er

Du kan finde de EPD'er, som er tilgængelige i øjeblikket, under Downloads, i vores produktfiltrering eller på den enkelte produktside.

Find produkter med EPD