Sustainability_Circular_solutions.png

Circular solutions.

Vi tænker langsigtet, udfordrer indgroede tankemønstre og ser cirkularitet som den eneste vej frem. Vi ønsker at imødekomme en øget efterspørgsel efter nye produkter og løsninger, der varer over tid og muliggør genanvendelse, genbrug eller genvinding. Vores arbejde med udvikling og konstruktion tager derfor udgangspunkt i en række cirkulære designprincipper med et langsigtet perspektiv og et klart fremtidsperspektiv i fokus.

 

VORES MÅL ER:
 

– at skabe og implementere cirkulære forretningsmodeller.

– at nyudviklede produkter skal kunne repareres, renoveres, genanvendes eller genvindes.

 


 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

FN's verdensmål nr. 12

Ansvarligt forbrug og produktion

Inden 2030 skal vi reducere mængden af affald markant og samtidig skabe en bæredygtig forvaltning og effektiv anvendelse af vores naturressourcer. Vi ønsker at bidrage til at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, og her kommer nye forretningsmodeller, hvor vi tænker nyt og innovativt, til at gøre en væsentlig forskel.
 

12.2 Bæredygtig forvaltning og anvendelse af naturressourcer

Gennem nye forretningsmodeller kan vi bidrage med en effektiv udnyttelse af naturressourcerne.

12.5 Reducere mængden af affald markant

Vi skal forebygge og reducere affald gennem vores design og ved at bruge genbrugte/genvundne materialer i vores produkter og sikre, at disse kan genbruges i slutfasen.

Hvad gør vi for at nå vores mål?

Med en cirkulær tankegang kan vi genanvende og genvinde ressourcer på en mere bæredygtig og langsigtet måde. Vores initiativ Re:Furbish opdaterer gårsdagens design og teknologi med dagens fremskridt og innovationer for at imødekomme morgendagens krav. Takket være konceptet Re:Furbish kan vi forny, genbruge og ombygge eksisterende belysningsløsninger. Med nye LED-lyskilder og intuitiv lysstyring via Organic Response kan der spares en masse energi, samtidig med at belysningen kan tilpasses virksomhedens behov i dag og øge både lyskvalitet og lyskomfort.

Et eksempel er Greenhouse Solna Strand, et bæredygtighedsprojekt i regi af Humlegården Fastigheter AB, hvor 2.700 gamle armaturer genbruges – med en miljøbesparelse på hele 75 tons kuldioxid. De nye armaturdele testes på vores laboratorium og ombygges og moderniseres på stedet, ligesom de opgraderes til moderne bevægelses- og dagslysstyrede LED-armaturer med Organic Respons.

Kvisten er et armatur bygget af både genbrugt og genanvendeligt materiale. Ved at genanvende reflektorer fra gamle tv-apparater fandt vi en ny og klimavenlig materialekilde. Der bliver taget hånd om genbrugsreflektorerne, når tv-apparaterne demonteres. Derefter sendes de til vores leverandør, som skærer dem til, så de passer til deres nye funktion i Kvisten. Ved at tænke cirkulært skaber vi synergier med andre brancher, samtidig med at vi reducerer vores brug af fossile og primære materialer.

Vi ønsker at gøre en forskel og gøre omstillingen til en mere cirkulær bygge- og ejendomssektor i Sverige, og derfor har vi tilsluttet os Centrum för cirkulärt byggande (CCbuild). Det er en arena, hvor branchens aktører mødes og samarbejder om genbrug og cirkulære materialestrømme inden for byggeri, nedrivning og forvaltning. Via platformen er det også muligt at deltage i Fagerhults cirkulære koncept Re:Furbish. CCBuild ledes af IVL Svenska Miljöinstitutet og udvikles i et bredt samarbejde med aktører i anlægsindustrien.

Desværre kan vores produkter ikke eksistere for evigt. Derfor er det vigtigt, at et armatur, der har nået slutningen af sin produktlivscyklus, bliver genbrugt, og at materialerne bliver brugt til nye produkter. Når et armatur genbruges, skal det sorteres som el-affald, så der skabes de rette betingelser for at udnytte så meget materiale som muligt. På det svenske marked er El-Kretsen ansvarlig for genanvendelse af el-affald, og på deres hjemmeside kan man læse mere om, hvordan armaturer genanvendes i slutningen af produktets livscyklus. På andre markeder har vi lignende partnerskaber med tilsvarende organisationer, hvorigennem vi opfylder vores producentansvar som reguleret i WEEE-direktivet.

life-earth-on-black.gif

Vores livscyklusanalyser (LCA) viser, at materialerne, hvis brugeren vælger fossilfri elektricitet, udgør ca. 85 % af armaturets klimapåvirkning i løbet af livscyklussen. For at reducere materialernes påvirkning stræber vi efter at skabe og implementere cirkulære forretningsmodeller. Vi ønsker også at sikre, at nyudviklede produkter fremstilles af materialer, der kan repareres, renoveres, genanvendes eller genvindes.

Vores prioriterede indsatsområder

Sustainability_Energy_efficiency.png

Energy efficiency

Læs mere

Sustainability_Pure_materials.png

Pure materials

Læs mere

Sustainability_Conscious_production.png

Conscious production

Læs mere