Livscyklusanalyse

Livscyklusvurdering (LCA) er en metode til beregning af miljøpåvirkning gennem hele et produkts livscyklus – fra udvindingen af naturressourcer indtil produktet ikke længere er i brug og skal affaldshåndteres. Den øgede bevidsthed om miljø- og bæredygtighedsspørgsmål har ført til en større efterspørgsel efter klimadeklarationer og LCA-beregninger.

Her kan du se klimabelastningen fra nogle af de analyser, vi har lavet på vores produkter. Vi har forenklet resultaterne ved at inddele livscyklussen i fem faser. Vi udfører vores beregninger i overensstemmelse med ISO 14040 og 14044.

Materialeudvinding
Produktion
Transport
Anvendelse
Sluthåndtering

Materialeudvinding Produktion Transport Anvendelse Sluthåndtering

~25 % <1 % <1 % ~75 % <1 %

Vi ved, at valget af materialer fremover kan få endnu større betydning end i dag. Derfor retter vi hos Fagerhult fokus på innovative, vedvarende eller genvundne materialer i vores produktudvikling som et alternativ til traditionelle jomfruelige og fossile materialer. Vores mål er, at vores armaturer skal bestå af 80 % vedvarende eller genvundne materialer i 2030.

Selv om miljøpåvirkningen fra vores armaturer i produktionsfasen i dag er relativt lav, arbejder vi konstant med at forbedre og udvikle for at reducere den yderligere. Vi driver vores produktion med 100 % vedvarende energi, herunder i form af lokalt produceret el fra solceller på vores fabrikstag. Vi forsøger også altid i videst muligt omfang, at genbruge materialer i vores egen virksomhed, i stedet for at forbrænde det til energi.

De målte værdier gælder for et gennemsnitligt armatur fremstillet på vores fabriks- og produktionsenhed i Fagerhult, Habo.

Vores miljøpåvirkning i forbindelse med transporter er i denne forbindelse meget lav. En af forklaringerne på dette er, at vi er tæt på vores kunder og typisk leverer med lastbil, som ikke genererer en særlig høj udledning i forhold til andre transportformer. Vores produkter sendes også direkte til det sted, hvor de skal installeres, hvilket giver mindre rejseaktivitet og reducerer miljøpåvirkningen.  

Den største miljøpåvirkning fra vores armaturer sker, når de er i brug hos vores kunder. En måde at reducere energiforbruget på, og dermed miljøpåvirkningen, er at vælge armaturer med lysstyring og konstant lysstrøm (CLO). Brugeren kan også styre valget af energi og vælge vedvarende elektricitet fra sol, vind eller vandkraft. 

Beregningen for brugen er beregnet ud fra en svensk blanding af elektricitet og uden styring.

Selv om vi elsker vores armaturer, kan de ikke leve evigt. Det ved vi, og på et tidspunkt skal de også begraves. Derfor limer vi ikke dele sammen, når vi monterer vores produkter. Vi skruer eller klikker dem fast. Dette betyder igen, at det er nemt at demontere armaturet og separere forskellige materialer, så de nemt kan genbruges. 

LCA.gif

Pure Materials 

Vi producerer kun armaturer med LED og har et bredt sortiment inden for lysstyring, og sammen giver de den mest energieffektive løsning på markedet. I takt med mere effektive løsninger og renere el ved vi, at materialer kommer til at spille en mere afgørende rolle for vores produkters klimapåvirkning. Vores analyser viser, at materialer allerede spiller en stor rolle i dag, godt 25 %, men for en kunde, der kun bruger fossilfri el, udgør materialerne ca. 85 % af armaturets klimapåvirkning.

Vi har brug for en ny måde at se på anvendelsen af ressourcer og enheder i fremstillingsindustrien. Brug af jomfrueligt materiale eller fossile stoffer er ikke en langsigtet løsning; vi skal skifte til vedvarende og genvundne ressourcer og materialer. Et eksempel på dette er vores innovative produkt Multilume Re:Think – fremstillet i et, for branchen, helt nyt materiale, Solid Board. 

Environmental Product Declaration 

EPD'er (Environmental Product Declarations) er en international standardiseret form for miljøvaredeklarationer af produkter. EPD'er giver transparent, sikker og sammenlignelig information om et produkts miljøpåvirkning i løbet af dets livscyklus. Alle vores EPD'er er udarbejdet i overensstemmelse med ISO 14025, hvilket gør dem sammenlignelige med andre EPD'er, og alle deklarationer er revideret af en uafhængig tredjepart, hvilket sikrer transparent rapportering af miljøpåvirkning genne hele livscyklussen. Målet er, at alle Fagerhults nyudviklede armaturer skal have en miljøvaredeklaration. Du kan finde de EPD'er, der aktuelt er tilgængelige, under Downloads eller på den respektive produktside. 

Kontakt os, så vi kan drøfte dit næste projekt

Vi ved, at både udfordringer og behov er forskellige, alt efter hvem du er, og hvilken fase af projektet du er i. Vores viden om projekteringsprocessen gør at vi altid er klar, til at rådgive dig, så du opnår det mest optimale resultat.