Rum til kommunikation, kreativitet og koncentration.

Belysning til kontorer og arbejdspladser 

Mange af os bruger lige så meget vågen tid på arbejdet som derhjemme. Ofte indendørs og i elektrisk lys. Flere undersøgelser har vist, at den rette belysning og tilpasning af den gør det lettere at gøre et godt stykke arbejde og være produktiv. Arbejdsmiljøet på kontoret reguleres af bestemmelser og standarder, men vi ved, at vi kan tilføre det merværdi – i form af vores store viden om lysets indvirkning på sundhed og velvære.   

Med vores belysningsløsninger ønsker vi at bidrage til et bæredygtigt arbejdsmiljø med mennesket i fokus. Hvor belysning, som er tilpasset den enkelte og arbejdet, bidrager til et godt arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder.

 

 

Kontorer

Innovator

Hvad er meningen med kontoret?

At have eller ikke have et fysisk kontor – kan være det spørgsmål, mange virksomheder stiller sig selv i dag. Den fleksible og digitale arbejdsmåde, vi har haft i forbindelse med det seneste usædvanlige år, har ændret den måde, vi anskuer arbejdspladsen på. Men efter pandemien, hvad er egentlig formålet med et fysisk kontor? Vi giver et indblik i, hvad vi mener er meningen med kontoret.

Læs artiklen i Innovator

Lad os vejlede dig

Forskellige belysningsløsninger passer til forskellige arbejdsopgaver og dele af arbejdspladsen. Vi hjælper med at skabe energieffektive og bæredygtige belysningsløsninger til fremtidens kontor.

Standard

Retningslinjer for belysningsplanlægning

Den europæiske belysningsstandard EN 12464-1 har eksisteret siden 2003. Formålet med standarden er at give råd og anvisninger i, hvordan man bedst belyser indendørs arbejdspladser. I den reviderede standard, som træder i kraft i 2022, sættes der blandt andet øget fokus på rummets lyshed og omgivelseslys.

Læs mere om standarden

Smarte samarbejder

Det fremtidige kontor er et intelligent kontor. Ved at integrere tekniske infrastrukturer, der skal lette informations- og kommunikationsstrømmen, forenkles medarbejdernes hverdag på kontoret.

Ved hjælp af Organic Response og det indbyggede netværk af trådløse sensorer i vores armaturer kan vi tilbyde flere intelligente tjenester, ud over at tilpasse belysningen. Vores intelligente løsninger kan blandt andet samarbejde med ventillation, sikker mm.

 

Organic Response

DDL eller HCL – hvad er hvad?

Mennesket er et komplekst væsen. Vi er ikke kun en biologisk organisme, men påvirkes også i høj grad af vores følelsesliv. Ligesom andre levende væsener påvirkes vi i høj grad af vores omgivelser. Begreberne Human Centric Lighting (HCL) og Double Dynamic Lighting (DDL) beskriver på to forskellige måder menneskets forhold til lys, og hvordan det påvirker vores velbefindende – det ene ud fra et psykologisk perspektiv (DDL) og det andet ud fra et biologisk perspektiv (HCL).

HCL-DDL-Fagerhult.png

Human Centric Lighting (HCL)

HCL er en holistisk måde at se på, hvordan lys og fravær af lys påvirker mennesker biologisk. Der er tre receptorer på nethinden: tapper og stave – samt den "tredje receptor". Receptoren, som reagerer på lysniveauet, påvirker udskillelsen af søvnhormonet melatonin (ved lavt lysniveau) og stresshormonet kortisol (ved højt lysniveau). Den kommunikerer også direkte med den del af hjernen, der styrer døgnrytmen og det biologiske ur. At være bevidst om lysets indvirkning på menneskets biologi er en stor fordel inden for blandt andet sundhedspleje. 

Læs mere om HCL

Double Dynamic Lighting (DDL)

DDL er et nyt lysdesignkoncept til indendørs belysning, som fokuserer på den psykiske oplevelse af belysningen. Hvordan påvirker forskellige lyssætninger vores velbefindende? Er det muligt at forbedre folks humør og øge deres velbefindende med belysning? Det er et forsøg på at efterligne de skift og den dynamik, der er i det naturlige dagslys udendørs, så man kan skabe mere kreative, stimulerende og aktive indendørsmiljøer.   

Læs mere om DDL

CLO_1.gif

Spar på kræfterne

Den bedste måde, vi kan gøre en forskel på i dag, er ved at mindske energiforbruget, når vores armaturer er i brug. To måder at gøre dette på er at bruge opkoblede armaturer med styring og armaturer med konstant lysstrøm – Constant Light Output (CLO) L100.

Ved at bruge lysstyring med integrerede sensorer i vores kontorarmaturer reduceres udledningen af kuldioxid betydeligt. Hertil kommer, at hvis der anvendes en konstant lysstrøm, dvs. CLO-armaturer med L100, har armaturet samme lysniveau efter flere års brændetid (50.000 – 100.000 timer) som ved idriftsættelse. Man undgår at installere for meget lys og opnår samme vedligeholdelsesfaktor for armaturet. Vi sparer på energien af hensyn til fremtiden.  

Platinan

Innovativ og skræddersyet belysning 

Platinan er et af vores største innovationsprojekter, som udfordrede os til at tænke i nye baner. For at skabe et minimalistisk og lineært armatur var vi nødt til at finde den perfekte balance mellem design, lyskomfort og energieffektivitet. Med en tæt dialog og ved at tænke helt ud af boksen fandt vi den rette løsning. 

Reference

Origin Workspace

Reference

Unilever

Kontakt os, så vi kan drøfte dit næste projekt

Vi ved, at både udfordringer og behov er forskellige, alt efter hvem du er, og hvilken fase af projektet du er i. Vores viden om projekteringsprocessen gør at vi altid er klar, til at rådgive dig, så du opnår det mest optimale resultat.