Sustainability_Energy_efficiency.png

Energy efficiency.

At bruge energi på en smart måde sidder på rygraden, og vores vigtigste mulighed for at gøre en forskel, er at reducere den energi, som vores armaturer forbruger, når de anvendes. Det er her integreret lysstyring, effektive produkter og incitamenter til at vælge grøn elektricitet kommer ind i billedet. Ved at skabe forudsætningerne for det rette lys, på det rette sted og på det rette tidspunkt kan vi hjælpe med at reducere unødvendigt energiforbrug og spare på planetens ressourcer.

 

VORES MÅL ER:
 

– at 100 % af vores belysningsløsninger skal kunne tilsluttes og styres på den måde, der er mest effektiv i det miljø, de anvendes i.

– at 100 % af vores produktsortiment løbende i treårsperioder skal opdateres med den nyeste teknologi, der muliggør mere energieffektive løsninger.

 


 

Icons-7-11.png

FN'S VERDENSMÅL NR. 7 & 11

Bæredygtig energi

Den globale forbedring af energieffektiviteten skal fremskyndes. Vi kan bidrage ved at hjælpe vores kunder med at reducere deres energiforbrug over tid. Det vil resultere i mindre elektricitet, der skal produceres, og det vil fremskynde overgangen til grønne energikilder og energi til alle.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vores byer vokser og bliver tættere, hvilket stiller store krav til bæredygtig byudvikling og bæredygtigt byggeri. Med lysstyring og smarte løsninger kan vi øge sikkerheden og skabe levende byer uden at gå på kompromis med energieffektivitet eller lyskomfort.

7.3 Fordoble stigningen i energieffektivitet

Vores produkter bliver hele tiden mere effektive – gennem bedre dioder, smartere design og effektiv lysstyring.

11.6 Reducere byernes miljøpåvirkning

Mere end 15 % af al elektricitet, der produceres på verdensplan, bruges til belysning. Med en af branchens mest effektive belysningsløsninger og intelligent lysstyring har vi potentialet til at reducere vores kollektive påvirkning.

11.7 Skabe sikre og inkluderende grønne områder for alle

Lys er en forudsætning for, at grønne områder og offentlige rum kan bruges sikkert, også når det er mørkt. Med lysstyring og bevægelsessensorer kan der være lys, når der er behov for det, men der spares energi, når der ikke er nogen til stede.

Hvad gør vi for at nå vores mål?

 

Der er ikke noget mere overflødigt end lysarmaturer, der lyser, når ingen er der. Derfor er det muligt at anvende lysstyring til alle vores armaturer, som enten indstilles med bevægelsesdetektor eller med forprogrammerede belysningsløsninger. Dette er for at undgå et unødigt energiforbrug og spare på jordens ressourcer. Vi har lysstyringssystemer og løsninger til alle forskellige typer anvendelsesområder, hvor vores to største systemer er Organic Response, til kontorer og læringsmiljøer, og Citygrid udviklet til udendørsmiljøer.

Med CLO kan du undgå at installere for meget lys, hvilket betyder lavere installeret effekt og i visse tilfælde også færre armaturer. I takt med at lysdioderne i LED-armaturerne anvendes, mindskes deres lysstrøm. De fleste af vores lysarmaturer har derfor CLO, Constant Light Output, eller konstant lysstrøm, hvilket betegnes som L100.

Armaturer med CLO på L100 har derfor samme lysniveau efter 100.000 timers brændetid, som første gang de blev tændt. Det gør, at det er nemt at spare energi, og at du får en højere vedligeholdelsesfaktor og et mere optimeret anlæg. Vi sparer på energien af hensyn til fremtiden.

Bol.com er den største e-handelsaktør i Holland. Deres hovedkontor ligger i Papendorp Park i Utrecht, og her lejer de i alt 40.000 kvadratmeter kontorlokaler fordelt på 46 etager. På vegne af Bol har vi installeret mere end 6.000 Organic Response-sensorer (og 90 gateways) i lokalerne, hvilket giver en direkte energibesparelse og smart lysstyring. Via et omfattende trådløst netværk deler sensorerne data om bevægelse og energianvendelse i hvert område, og Bol har nu fuld kontrol over, hvordan energien bruges.

Selv hvordan kontorlandskaber, mødelokaler og andre områder bruges, kan følges via varmekort hele vejen pr. armatur. Netværket er fremtidssikret og muliggør yderligere forbindelse til forskellige platforme til bygningsautomatik (Building Management Systems) for yderligere optimering og en bredere indsigt. I alt er der opnået en besparelse på 60 % i forhold til tidligere installationer. Det svarer til en reduktion på 400 ton CO2 om året.

For at sikre vores kunders behov for energieffektive belysningsløsninger har vi vores egen, meget lokale produktion af sensorer og LED-kort. Med stor, samlet kompetence foregår udvikling og produktion på vores egen fabrik, hvilket giver os god kontrol over kvalitet og produktion. Her laver vi grundige tests og laver løbende forbedringer i forhold til kvalitet, funktion og holdbarhed.

life-earth-on-black.gif

Vores livscyklusanalyser (LCA) viser, at vores armaturer har den største miljøpåvirkning i brugsfasen. I de fleste tilfælde udgør energiforbruget under brug mere end 75 % af et armaturs samlede drivhusgasemissioner i hele dets livscyklus. En effektiv måde at reducere energiforbruget på, og dermed miljøpåvirkningen, er at vælge armaturer med lysstyring og konstant lysstrøm (CLO). Vi råder også brugeren til at vælge energi fra vedvarende energikilder som sol-, vind- eller vandkraft.

Vores prioriterede indsatsområder

Sustainability_Circular_solutions.png

Circular solutions

Læs mere

Sustainability_Pure_materials.png

Pure materials

Læs mere

Sustainability_Conscious_production.png

Conscious production

Læs mere