Sustainability_Pure_materials.png

Pure materials.

De materialer, vores produkter fremstilles af, udgør en væsentlig del af vores samlede klimaaftryk. Materialernes betydning vil vokse yderligere, i takt med at fokus på mere energieffektive produkter øges, og at den elektricitet, der anvendes i forbruget, bliver stadig grønnere.

Vi stræber derfor efter at erstatte primære materialer og fossile stoffer med vedvarende og genvundne materialer samt sikre, at nye leverandører lever op til vores bæredygtighedskriterier og vores Code of Conduct.

 

VORES MÅL ER:
 

– at mindst 80 % af vores produkter skal bestå af vedvarende eller genvundne materialer.

– at alle leverandører er blevet evalueret gennem bæredygtighedskriterier og opfylder vores Code of Conduct.

– at hjælpe vores kunder med at træffe bevidste valg ved at rapportere miljøpåvirkningen af vores produkter i EPD'er (Environmental Product Declarations).

 


 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

FN'S VERDENSMÅL NR. 12

Ansvarligt forbrug og produktion

FN's mål om bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion omfatter en reduktion af det globale miljømæssige fodaftryk. Vores bidrag er at bruge naturressourcerne ansvarligt og dele viden, der hjælper brugeren af vores produkter til at træffe mere bæredygtige valg.

12.2 Bæredygtig forvaltning og anvendelse af naturressourcer

Vi omstiller til vedvarende og genanvendte materialer.

12.8 Øge offentlighedens viden om bæredygtige livsstile

Vi rapporterer miljøpåvirkningen af vores produkter gennem EPD'er. På den måde kan vi informere vores kunder om, hvordan de kan træffe mere bæredygtige valg.

Hvad gør vi for at nå vores mål?

 

At udforske nye materialer er naturligt for os, og vi kan godt lide at tænke nyt. Vi vælger materialer med omhu, og hvor vi kan gøre den største forskel, og uden at gå på kompromis med lyskomfort. Vores nysgerrighed og gåpåmod kan nogle gange føre til, at et materiale bliver opgraderet til et bedre alternativ, at vi skifter fra et materiale til et andet, eller at vi blot tester et – for os – helt nyt materiale, hvor alt skal justeres fra bunden. Det, der tidligere var en pionerånd, er i dag en følelse af ansvar og vilje til at bruge materialer på en bæredygtig måde.

Læs mere om Notor 36 – et produkt fremstillet af genbrugsaluminium 

Læs mere om Discovery – fra fossil plast til vedvarende plast (the yellow needs to be deleted)

Læs mere om Kvisten – et produkt i træ, der er er omhyggeligt gennemarbejdet i alle detaljer

Læs mere om Multilume Re:Think – fra aluminium til vedvarende pap

Vi bruger aluminiumsprofiler i mange af vores produkter på grund af materialets gode egenskaber og vægt. Men aluminium er også et materiale, der kræver enorme mængder energi ved fremstillingen, hvilket er dyrt for vores planet og kan medføre store drivhusgasemissioner under udvindingen.

Fra og med 2022 anvender Fagerhult kun aluminiumsprofiler, der er certificerede, med krav til oprindelsesmærkning af materialet, og hvor energien i fremstillingen kun kommer fra vedvarende energikilder. Denne ændring reducerer klimapåvirkningen fra fremstillingen af aluminiumsblokke med 40 % i forhold til det europæiske gennemsnit og har en 78 % lavere klimabelastning sammenlignet med verdensgennemsnittet for aluminiumsblokke.

Emballagen til vores nyudviklede produkter skal helst være lavet af vedvarende eller genvundne materialer. For eksisterende produkter gennemgås emballagen også, og f.eks. erstattes plastemballage med bølgepap. For at reducere klimapåvirkningen fra støtten rundt om vores produkter i emballagen vælger vi kun at bruge frigolit, der er fremstillet af 50 % genvundne materialer. Dette reducerer vores klimaaftryk med ca. 30 tons CO2 hvert år.

Til alle armaturer findes der en materialedeklaration, der viser, hvilken type materialer der indgår i produktet. En del produkter har også en tredjepartsrevideret Environmental Product Declaration (EPD), en miljøvaredeklaration som følger internationale standarder. Målet er, at alle Fagerhults nyudviklede armaturer skal have en miljøvaredeklaration (EPD). Du kan finde de EPD'er, der aktuelt er tilgængelige, på den respektive produktside eller samlet her.

Vores globale tilstedeværelse stiller store krav til os og vores samarbejdspartnere om at tage ansvar – for planeten og ud fra et socialt perspektiv. Vores adfærdskodeks (Code of Conduct) udstikker klare retningslinjer, som alle i vores koncern og vores partnere forventes at følge. Vi uddanner løbende medarbejdere i adfærdskodeksen, og hvordan den skal efterleves.

life-earth-on-black.gif

Vores livscyklusanalyser (LCA) viser, at materialerne i dag udgør ca. 25 % af armaturernes klimapåvirkning i løbet af livscyklussen. Hvis der anvendes fossilfri elektricitet, er materialernes påvirkning ca. 85 %. Det er her, vi kan gøre den største forskel ved at bruge de mange ressourcer ansvarligt. For at nå frem til en langsigtet løsning er vi nødt til at bruge vedvarende og genvundne ressourcer og materialer.

Vores prioriterede indsatsområder

Sustainability_Circular_solutions.png

Circular solutions

Læs mere

Sustainability_Energy_efficiency.png

Energy efficiency

Læs mere

Sustainability_Conscious_production.png

Conscious production

Læs mere