Sustainability_Conscious_production.png

Conscious production.

Gennem årene har vi haft drivkraften til at skabe en bevidst og bæredygtig produktion. Vi har aktivt valgt 100 % vedvarende energi fra blandt andet vandkraft og solenergi. Det giver os et godt udgangspunkt, når vi nu tager nye skridt mod netto-nuludledning i Scope 1 og Scope 2* fra vores svenske fabrik: med reduceret ressourceforbrug, løbende øgede energibesparelser og en mere cirkulær brug af materialer. 

*Scope 1 er direkte emissioner i vores aktiviteter. Scope 2 er indirekte emissioner fra den energi, vi køber og bruger i vores ejendomme – såsom el, fjernvarme og køling. 

 

VORES MÅL ER:
 

– at opnå netto-nulemissioner fra vores produktionsanlæg i Sverige.  

– at undgå, at affald deponeres.  

 


 

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

FN'S VERDENSMÅL NR. 12
 

Ansvarligt forbrug og produktion

For at opnå bæredygtig udvikling er vi nødt til at forvalte og anvende naturressourcerne på en bæredygtig måde globalt og reducere mængden af affald ved at forebygge, genbruge og genanvende affald. Vi kan bidrage ved at skabe langsigtet bæredygtig produktion.

12.2 Bæredygtig forvaltning og anvendelse af naturressourcer

Vi har længe truffet bæredygtige valg for at reducere vores påvirkning fra el og varme.

12.5 Reducere mængden af affald markant

Vi skal ikke have noget deponeringsaffald – alt skal genanvendes, primært til materialegenvinding.

12.6 Tilskynde virksomheder til at tilpasse bæredygtige metoder og bæredygtighedsrapportering

Vi rapporterer emissionerne fra vores aktiviteter (Scope 1 + 2) som en del af vores bæredygtighedsrapportering.

Hvad gør vi for at nå vores mål?

 

For at bidrage til en fremtid præget af bæredygtige beslutninger er det vigtigt for os at have produktionen tæt på markedet. Vores svenske fabrik i Fagerhult ligger stadigvæk der, hvor alt startede, og er blevet udvidet omkring fyrre gange, med stabile investeringer. Dette har gjort det muligt for os at sikre, at vores produkter er af den kvalitet og standard, vi ønsker, så vi kan opfylde morgendagens krav.

På vores rejse mod en mere bevidst produktionsenhed har vi investeret i og installeret solpaneler på taget af vores svenske fabrik. Panelerne genererer omkring 140.000 kWh elektricitet om året, hvilket svarer til 30 lejligheders årlige elforbrug. Vores medarbejdere kan også oplade deres elbiler i løbet af arbejdsdagen med den energi, vi har genereret fra solpanelerne.

Vi genvinder alt vores produktionsaffald i det omfang, det er muligt. I vores produktion har vi mere end tredive fraktioner, hvor vi genvinder materialer, og som samtidig gør det muligt, at de kan genvindes i så ren en form som muligt. Vi samarbejder med Stena Recycling, som sikrer, at vores affald får nyt liv gennem indsamling og genvinding. Omkring 1 % af alt vores affald går til deponi, og hele 85 % af materialet genvindes og kan leve videre i en anden form. Den resterende del af vores affald bliver til energi, der kan opvarme husholdninger og bygninger.

life-earth-on-black.gif

Vores livscyklusanalyser (LCA) viser, at produktionen udgør en meget lille del af vores armaturers samlede klimapåvirkning. Det skyldes, at vores produktion drives med 100 % vedvarende energi, for eksempel fra sol- og vandkraft. Vi genvinder også næsten alt vores affald til materialer og energi. Dette er en vigtig del af vores cirkulære arbejde, og vi er dedikerede til at blive endnu mere effektive for at minimere påvirkningen yderligere. Vi stiller os aldrig tilfreds.

Vores prioriterede indsatsområder

Sustainability_Circular_solutions.png

Circular solutions

Læs mere

Sustainability_Energy_efficiency.png

Energy efficiency

Læs mere

Sustainability_Pure_materials.png

Pure materials

Læs mere