VORES SYN PÅ BÆREDYGTIGHED

Godt lys gennem årene

Tiderne skifter, men mennesket ændrer sig ikke. Vi samles omkring lyset. Siden 1945 har vi skabt belysning til arbejdet, kreativiteten og velværet; i harmoni med det naturlige lys og gennem smart teknologi, der følger menneskelige behov. Vi skaber det rette lys på det rette sted – når der er brug for det.

Med det gode lys i fokus ser vi fremad og værner om vores miljø og de kommende generationers fremtidsudsigter. Vi tager ansvar for at minimere vores egen klimabelastning, og vi deler gerne vores viden med andre. Gennem nøje afbalancerede beslutninger og kloge økonomiske prioriteringer kan vi skabe muligheder, innovationer og løsninger, der giver lys i dag – og i fremtiden.

Vi skal være førende inden for udvikling af belysningsløsninger, der fremmer trivsel og kreativitet.


Vi har tilsluttet os Science Based Targets (SBTi) og derved forpligtet os til at opnå netto-nulemissioner fra alle vores aktiviteter på lang sigt samt at reducere vores emissioner i overensstemmelse med Parisaftalens 1,5 °C-mål.

Innovative of mind

MindCopy2.png

Sustainable at heart

HeartCopy.png

Kernen i vores bæredygtighedsarbejde

For at handle klogt og i den rigtige retning er der brug for viden og klare mål. I vores bæredygtighedsarbejde har vi lavet grundige livscyklusanalyser (LCA) for at beregne vores – og vores produkters – miljøpåvirkning gennem hele livscyklussen. Resultatet danner grundlag for vores målsætninger og guider os i vores videre arbejde.

Fire prioriterede indsatsområder

Baseret på viden om vores produkters muligheder og indvirkning på vores planet har vi identificeret langsigtede mål inden for fire prioriterede indsatsområder. Disse er formuleret med udgangspunkt i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, og vi sigter mod at nå dem inden 2030.

Sustainability_Circular_solutions.png
Circular solutions

For os er cirkularitet den eneste vej frem. Vores produkter er designet og fremstillet til at holde over tid og bidrager til cirkulære forretningsmodeller.


TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

Sustainability_Energy_efficiency.png
Energy efficiency

For at reducere energiforbruget fremstiller vi så effektive armaturer som muligt, udstyret med smart teknologi – i henhold til princippet om det rette lys, på det rette sted og på det rette tidspunkt.


Icons-test-(1).png

Sustainability_Pure_materials.png
Pure materials

Vi værner om begrænsede ressourcer og vælger genanvendlige og gebrugte materialer for at reducere materialets påvirkning. Vi har kontrol over hele værdikæden og er transparente med hensyn til vores påvirkning.


TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

Sustainability_Conscious_production.png


Conscious production

Vi skal holde et højt niveau angående bevidst og bæredygtig produktion. Vi bruger vedvarende energi, reducerer ressourceanvendelse og energiforbrug samt bruger materialer mere cirkulært.


TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_12.png

ActionCopy.png

 

 

 


Bæredygtighed er i centrum, og vi ønsker at være gennemsigtige og klare i vores retningslinjer. Vores bæredygtighedsrapport og vores bæredygtighedspolitik er en vigtig del af vores arbejde, og her rapporterer vi sammen med vores søsterselskaber nøje, hvor vi står, hvordan vi arbejder, og hvor vi skal hen. Bæredygtighedsrapporten er en integreret del af Fagerhult Groups årsrapport.

Læs vores bæredygtighedsrapport (eksternt link)

Læs vores bæredygtighedspolitik

Responsible in action

Certificeringer

Vi arbejder hele tiden på at forbedre os, og som etableret aktør på et globalt marked har vi også et stort ansvar. Vi bærer dette ansvar med respekt, og som led i dette er vi certificeret i henhold til ISO 14001 (miljø) og ISO 9001 (kvalitet).

intertek_900114001.png