Persondatapolitik


1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

1.1 Introduktion

Fagerhult værner altid om dit privatliv og forstår vigtigheden af at håndtere dine personoplysninger korrekt. Nedenfor finder du oplysninger om, hvorfor og hvordan vi indsamler personoplysninger, og hvordan de bruges og opbevares.

1.2 Dataansvarlig

Medmindre andet er angivet nedenfor, er Fagerhults Belysning AB (556321-8659), (herefter "Fagerhult", "vi", "os" eller "virksomheden") dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger iht. denne persondatapolitik.

Hvis du er i kontakt med et af vores salgsselskaber, er det pågældende selskab ansvarligt for sin behandling af personoplysninger. Information og kontaktoplysninger om de respektive salgsselskaber findes på https://www.fagerhult.com/Contact/.

1.3 Kontakt os, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller har spørgsmål om databeskyttelse

Fagerhults Belysning AB
556 80 Habo
Sverige
Telefon: +46 36 10 85 00
E-mail: info@fagerhult.se

Hvis du har synspunkter vedrørende vores behandling eller ikke er tilfreds med det svar, du har fået, har du iht. databeskyttelseslovgivningen ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til den relevante tilsynsmyndighed (i Sverige er det Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)).

IMY's kontaktoplysninger:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
SE-104 20 Stockholm
Telefon: +46 (0) 8-657 61 00
E-mail: imy@imy.se

Yderligere information om gældende databeskyttelseslovgivning findes på www.imy.se/en/

Kontakt i Danmark
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tel. +45 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

2. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du som registreret visse rettigheder.

Rettighederne findes i databeskyttelsesforordningen og fremgår nedenfor. Hvis du vil udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os via e-mail info@fagerhult.se eller henvende dig direkte til det aktuelle salgsselskab.

Du har også ret til at indsende eventuelle kommentarer eller klager til den relevante tilsynsmyndighed (i Danmark er det Datatilsynet).

Når du vil udøve dine rettigheder, ønsker vi som udgangspunkt at følge din anmodning og vende tilbage til dig senest inden for en måned fra modtagelsen af din henvendelse. Håndteringen kan tage op til tre måneder, hvis henvendelsens omfang eller kompleksitet kræver det. I så fald giver vi dig besked om det. Vi vil altid besvare din anmodning skriftligt.

Afhængigt af, hvilket retsgrundlag vi baserer vores behandling på, og formålet med behandlingen, kan der være undtagelser eller begrænsninger i forhold til din mulighed for at udøve dine rettigheder.

Hvis anmodningen er åbenbart overdreven eller grundløs, især fordi den gentages, kan vi enten opkræve et gebyr eller afvise at efterkomme anmodningen. Vi skal i så fald kunne bevise, at anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven.

2.1 Oplysning

Du har ret til at få oplyst, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Du kan finde yderligere information om retten til oplysning på IMY's hjemmeside.

2.2 Indsigt i dine personoplysninger, registerudskrift

Du har ret til at anmode om at få en bekræftelse fra os på, hvordan personoplysninger vedrørende dig behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne, i form af en såkaldt registerudskrift.

Du kan finde yderligere information om retten til indsigt på IMY's hjemmeside.

2.3 Ret til at få oplysninger slettet

Du har ret til at anmode om at få dine oplysninger slettet. Ved en sådan anmodning sletter vi oplysninger, der ikke længere er nødvendige at behandle for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet. Vi sletter også dine oplysninger, hvis du trækker dit samtykke til behandling tilbage. I visse tilfælde har vi ikke mulighed for at slette dine personoplysninger. Det skyldes i så fald, at det enten fortsat er nødvendigt at behandle oplysningerne til det formål, de blev indsamlet, at vores interesse i at fortsætte med at behandle oplysningerne går forud for din interesse i at få dem slettet, eller fordi det i henhold til lovgivningen kræves, at vi beholder dem.

Du kan finde yderligere information om retten til sletning på IMY's hjemmeside.

2.4 Ret til under visse forhold at opnå begrænsning af behandlingen

Du har ret til at anmode om, at vores behandling af dine personoplysninger begrænses, hvis visse forhold gør sig gældende.

Muligheden for begrænsning gælder, hvis:

a) den registrerede bestrider personoplysningernes korrekthed;

b) behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses;

c) den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for den registrerede for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

d) den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

Du kan finde yderligere information om retten til at anmode om, at behandlingen begrænses, på IMY's hjemmeside.

2.5 Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som vedrører dig selv, og som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan finde yderligere information om retten til dataportabilitet på IMY's hjemmeside.

2.6 Ret til berigtigelse af urigtige oplysninger

Du har ret til at anmode den dataansvarlige om at få urigtige oplysninger om dig selv berigtiget uden udnødig forsinkelse. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har du også ret til at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.

Du kan finde yderligere information om retten til berigtigelse på IMY's hjemmeside.

2.7 Ret til at gøre indsigelse mod behandling

Du har af grunde, der vedrører din særlige situation, til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger baseret på artikel 6, stk.1, litra (f), legitim interesse. Retten til indsigelse gælder bl.a. behandling, der indebærer profilering.

Du kan finde yderligere information om retten til indsigelse mod behandling på IMY's hjemmeside.

2.8 Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling

Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Du kan finde yderligere information om retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, på IMY's hjemmeside.

3. Hvilke personoplysninger, vi indsamler, hvad de bruges til og med hvilket retsgrundlag

I dette afsnit informerer vi om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Informationen er opdelt i forskellige kategorier, så du nemmere kan finde det, der gælder for dig.

3.1 Kunder

Fagerhult indsamler oplysninger om repræsentanter for eksisterende og potentielle kunder på frivillig basis. Vi behandler personoplysninger i vores CRM-/ERP-systemer med det formål at opbygge relationer, drive salg og gennemføre særligt tilpasset direkte markedsføring.

Oplysningerne bruges til at kontakte dig for at informere om nyheder på webstedet og om virksomhedens produkter og tjenester samt for at yde en effektiv og brugertilpasset kundesupport. Eksempler på anvendelsesområder for de indsamlede oplysninger er:

• At bede dig om på frivillig basis at deltage i undersøgelser om produkter, tjenester, nyheder og kundemøder.
• At tilbyde dig indhold, tjenester, instruktioner og en tilpasset oplevelse baseret på personoplysninger som f.eks. sprogindstilling, postnummer, land eller andet indhold eller andre præferencer, som du angiver.
• At tilbyde dig gratis nyhedsbreve, opdateringer og målrettet information.

De personoplysninger, der behandles, er navn, telefonnummer, e-mailadresse, titel og den virksomhed, du er ansat i. Behandlingen af dine personoplysninger knyttet til din profession baseres på vores legitime forretningsinteresse.

3.2 Leverandører

Fagerhult behandler også oplysninger om dig, der repræsenterer eksisterende eller potentielle leverandører. Disse oplysninger behandles for at skabe eller administrere eksisterende forretningsforhold. De personlige oplysninger, der behandles her, er navn, telefonnummer, e-mailadresse, titel og den virksomhed, du er ansat i.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysningerne er vores legitime interesse.

3.3 Besøgende på Fagerhults hjemmeside

Vi har udviklet vores webtjenester for at informere om nyheder, markedsføre produkter og gøre dokumentation og programmer let tilgængelige. De indsamlede personoplysninger anvendes med henblik på videreudvikling af virksomhedens websteder, produkter og tjenester. Vi bruger også cookies på vores websteder. Cookies er små tekstfiler med oplysninger, der gemmes på din computer eller anden enhed, når du besøger et websted. De bruges til at forbedre brugeroplevelsen og til at optimere webstedet. Visse cookies er nødvendige, for at webstedet kan fungere, mens andre bruges for at give dig som besøgende en god oplevelse, f.eks. ved at huske, hvilke dokumenter du har i en dokumentsamling (funktionelle cookies). Analysecookies bruges til at sammensætte besøgsstatistikker og besøgsmønstre for vores websteder samt til at kunne tilpasse markedsføring.  Den information, der indsamles gennem cookies, indeholder også din computers IP-adresse.

Vores brug af cookies i relation til ikke-nødvendige cookies baseres på retsgrundlaget samtykke. Du kan når som helst ændre dine cookieindstillinger, hvis du ønsker at give eller tilbagetrække samtykke til at bruge funktionelle cookies eller analysecookies. Du kan få mere information om vores brug af cookies i vores separate cookiepolitik.

3.4 Abonnent på nyhedsbrev

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev indsamler vi navn og e-mailadresse, som vi kun bruger til at administrere udsendelsen af nyhedsbreve. Retsgrundlaget for behandling af de personoplysninger, du giver, når du tilmelder dig nyhedsbreve, er samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at afmelde disse nyhedsbreve. Der findes en afmeldingsmulighed i hvert udsendt nyhedsbrev – længst nede i mailen.

3.5 Fagerhult på de sociale medier

På Fagerhults konti på sociale medier finder du blandt andet nyheder, inspiration og ledige stillinger.

De hovedansvarlige for administration, moderering og publicering på vores konti med Fagerhult som afsenderen er:

• De markedsansvarlige for de respektive regioner
• Fagerhults Belysning AB's marketingafdeling
• Fagerhults HR-afdeling, også i samarbejde med vores partner Jobylon
• Kontaktpersoner hos salgsselskaberne i de respektive regioner

Med sociale medier menes eksempelvis:

• Facebook
• Instagram
• Youtube/Vimeo
• LinkedIn
• Twitter
• blogs og diskussionsfora

På disse sider har du mulighed for at stille spørgsmål om vores produkter, forhandlere og forskellige kontorer. Husk, at dine indlæg på disse sider ikke må vække anstød eller krænke andre.

Spørgsmålene besvares på hverdage inden for normal arbejdstid (ca. kl. 8-17), så snart vi har mulighed for det.

Vi forbeholder os ret til at fjerne krænkende, usaglige og racistiske indlæg og kommentarer.

Når du interagerer med eller kontakter os via sociale medier, overføres information og personoplysninger altid til en tredjepart (dvs. virksomheden/organisationen, der driver det sociale medie, du bruger). Se mere i afsnit 4.

Brugen af sociale mediekanaler betyder, at dine personoplysninger kan overføres til en tredjepart, der befinder sig i et tredjeland (USA). Se mere i afsnit 6.

3.6 Ved øvrig behandling af personoplysninger (kontaktformular, events og webinarer (Zoom))

Ved øvrig kontakt, som f.eks. kontaktformularen på hjemmeside, indsamler vi navn, e-mailadresse og, hvis du vælger at angive det, telefonnummer, hvilken virksomhed du er ansat i, og andre oplysninger, som du vælger at give os. Dette gøres med det formål, at vi kan vende tilbage til dig med relevant information og besvare dine eventuelle spørgsmål.

Ved tilmelding til og administration af events indsamler vi deltagerinformation som f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer, virksomhedsnavn, titel, interesseområde og i relevante tilfælde oplysninger om alder og betaling. Vi kan også behandle oplysninger om dine kostpræferencer.

Ved tilmelding til og administration af webinarer (der foregår via Zoom) indsamler vi oplysninger om deltagere som f.eks. navn, e-mailadresse, land og organisation.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger, som du giver, når du udfylder formularer på hjemmesiden for at komme i kontakt med os, og når du tilmelder dig til vores events og webinarer, er vores legitime interesse i at kommunikere med dig og besvare eventuelle spørgsmål.  

4. Personer med adgang til oplysningerne

De oplysninger, som Fagerhult modtager, vil blive brugt af Fagerhult eller Fagerhults repræsentanter og vil blive delt inden for koncernen. Derudover kan personoplysningerne videregives til myndigheder i overensstemmelse med lovgivningen, overføres til samarbejdspartnere, der leverer supporttjenester til virksomheden (systemleverandører), bl.a. til markedsføring, økonomi og IT-tjenester. Hvis en sådan videregivelse af oplysninger sker til personer, der behandler dine personoplysninger på Fagerhults vegne (såkaldt databehandler), giver vi instrukser om, hvordan modtageren skal behandle personoplysningerne, og om fortrolighed. Hvis dine personoplysninger deles med en virksomhed, der er selvstændigt dataansvarlig, gælder den modtagende virksomheds persondatapolitik.

Sikkerhed

Fagerhult ved, at det er et privilegium at have dig som kunde eller på anden måde at få lov til at behandle dine personoplysninger iht. ovenstående, og vi er opsatte på at beskytte dine personoplysninger. Vi bruger sikre forbindelser med SSL til at beskytte oplysningerne, når de overføres fra browseren til Fagerhult. Vi bruger også interne sikkerhedsforanstaltninger for at begrænse adgangen til databaser, der indeholder identificerbare personoplysninger.

Sociale medier

Når du interagerer med eller kontakter os via sociale medier, f.eks. Facebook eller Instagram, overføres information og personoplysninger altid til en tredjepart (dvs. virksomheden/organisationen, der driver det sociale medie, du bruger).

Brugen af sociale mediekanaler betyder, at dine personoplysninger kan overføres til en tredjepart, der befinder sig i et tredjeland (USA). Se mere i afsnit 6.

5. Opbevaring og frasortering

Dine personoplysninger gemmes ikke i længere tid, end formålet kræver det. Dette afhænger af, hvad genstanden for behandlingen er, f.eks. spørgsmål om specifikke produkter eller reklamationer. Hvis du er ansat hos en af vores kunder eller leverandører, gemmes dine personoplysninger f.eks. så længe, vores kunde- eller leverandørforhold med din arbejdsgiver består, og derefter i den tid, der kræves eller er tilladt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning og praksis. Hvis din ansættelse hos vores kunde eller leverandør ophører, sletter vi dine personoplysninger, når vi får information om det fra dig eller din arbejdsgiver. I øvrigt frasorteres dine personoplysninger i overensstemmelse med vores politik for frasortering. Hvis dine personoplysninger findes som reference i fakturabilag, vil de blive opbevaret i syv år iht. bogføringsloven.

Med hensyn til vores webinarer gemmer vi dine personoplysninger i op til 12 måneder efter webinarets afslutning for at kunne følge op på deltagelse, vurdere indholdet, interagere med eksisterende og potentielle kunder og leverandører samt for at kunne planlægge fremtidige webinarer. For vores fysiske events frasorterer vi betalingsoplysninger og øvrige oplysninger, som vi bedømmer som følsomme oplysninger, 14 dage efter eventens afslutning. Eventuelle oplysninger om madpræferencer og allergier slettes to dage efter afsluttet event.

6. Overføring af personoplysninger uden for EU/EØS

Fagerhult og vores persondatabehandlere bestræber sig på ikke at overføre oplysninger til et land eller et selskab uden for EU/EØS (tredjeland). Vi bruger dog tredjepartscookies på vores websted. Brugen af tredjepartscookies betyder, at dine personoplysninger kan overføres til en tredjepart, der befinder sig i et tredjeland (f.eks. USA). Du har mulighed for selv at begrænse brugen af cookies, og du kan finde mere information om dette i vores Cookiepolitik.

Selv om vi bestræber os på at behandle personoplysningerne inden for EU/EØS, kan personoplysningerne i visse tilfælde blive overført til tredjelande, når f.eks. en IT-leverandør, som vi har indgået aftale med, skal behandle oplysningerne uden for EU/EØS for at kunne levere sin tjeneste (f.eks. gennem et koncernselskab i USA). Overføres personoplysninger til tredjelande, træffer Fagerhult altid passende beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger bedst muligt. Sådanne passende sikkerhedsforanstaltninger kan bl.a. være:

- at vi sikrer, at EU-kommissionen har vedtaget, at det land, som personoplysningerne overføres til, opnår et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, som modsvarer det beskyttelsesniveau, som persondataforordningen sikrer.

- at vi indgår aftale om EU-kommissionens standardbestemmelser med modtageren af personoplysningerne i tredjelande. Når personoplysninger overføres til tredjelande på grundlag af EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser, vurderer vi, om der findes lovgivning i modtagerlandet, der påvirker beskyttelsen af dine personoplysninger. Hvis det er nødvendigt, træffer vi særlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, så beskyttelsen af dine oplysninger opretholdes ved overførslen af disse til det aktuelle land uden for EU/EØS. På grund af f.eks. amerikansk sikkerhedslovgivning er der dog en vis risiko for, at amerikanske myndigheder, for at bekæmpe kriminalitet eller forsvare den nationale sikkerhed, kan få adgang til personoplysninger, der overføres til USA, selv om vi træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Kontakt os venligst for yderligere information om eventuelle overførsler til tredjelande samt for anmodning om en kopi af sikkerhedsforanstaltningerne. Kontaktoplysninger findes i afsnit 1.3 ovenfor.

7. Ændringer i denne persondatapolitik

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne persondatapolitik i det omfang, vi finder nødvendigt som følge af, at vi ændrer vores behandling af personoplysninger samt for at opfylde nye lovkrav, fortolkninger af lovkrav, tekniske krav eller for at afhjælpe problemer eller forstyrrelser. Hvis behandlingen af personoplysninger er reguleret i aftaler med kunder, gælder aftalebestemmelserne dog, indtil de ændres, såfremt dette ikke er uforeneligt med lovgivningen eller anden retsligt bindende bestemmelse. Hvis der sker større ændringer i vores håndtering af personoplysninger, vil du blive underrettet herom personligt. Den seneste version af persondatapolitikken er altid tilgængelig på vores websted.

 

Denne side er opdateret 2022-11-30 kl. 18:00

 

­