CLO med L100

CLO med L100 – en fordel for både miljøet og din økonomi

CLO-armaturer med L100 øger vedligeholdelsesfaktoren og er med til at gøre belysningen mere optimal og bæredygtig. Denne optimering er mulig, fordi man undgår for meget overdimensionering af belysningsanlægget.

Fördelen med CLO

Mindre overdimensionering betyder, at der installeres mindre lysstyrke, hvilket i visse tilfælde endda kan betyde, at der installeres færre armaturer. I sidste ende sparer man energi, hvilket er en fordel for både miljøet og din økonomi.

Hvordan skabes L100?

Et armatur udsender en konstant lysstrøm, dvs. L100, ved at driftsstrømmen forprogrammeres til at øges i løbet af et bestemt tidsrum. Dermed kompenserer den øgede driftsstrøm for diodernes lysnedgang. L-værdien gælder hele armaturet, selvom de enkelte dioders lysstrøm varierer. Eftersom forkoblingen indstilles til gradvis at øge antallet af watt og kompensere for diodernes varierende lysstrøm, forbliver L-værdien altid 100 i et forudbestemt tidsrum.

Beregning af vedligeholdelsesfaktoren

En høj L-værdi er godt, fordi den er grundlaget for den vedligeholdelsesfaktor, der anvendes ved planlægning af belysningen. Vedligeholdelsesfaktoren beregnes ved at multiplicere L-værdien (dvs. lysnedgangen) med lyskildens overlevelsesfaktor, armaturets vedligeholdelsesfaktor og rumfladernes vedligeholdelsesfaktor.

For Fagerhult-armaturer gælder følgende vedligeholdelsesfaktorer ved en drift på 50.000 t og LED-lyskilder:

  • MF: Maintanence factor (Vedligeholdelsesfaktor).
  • LLMF: Lamp Lumen Maintenance Factor (Lyskildens Lysstrømsnedgang - L-værdi). Ved CLO anvendes værdien 1.
  • LSF: Lamp Survival Factor (Lyskildens overlevelse). For LED anvendes værdien 1, da defekte armaturer forudsættes udskiftet.
  • LMF: Lumen Maintance Factor (Armaturtilsmudsningsgrad). Ved grupperengøring hvert 2. år (DCL Branchevejledning, maj 2017  / Ljusmallan Tabell 3)
  • RSMF: Room Surface Maintenance Factor (Rumtilsmudsningsfaktor). Ved grupperengøring hvert 2. år (DCL Branchevejledning, maj 2017).


Eksempler på lokaler

  • Rene Lokaler: Kontorer, Skoler, Hospitaler, Restauranter, Butikker
  • Normale Lokaler: Lagre, Let industri, Teknikrum, Kældre
  • Snavsede Lokaler: Tung industri

MF = LLMF x LSF x LMF x RMSF => f.eks 0,9 x 1 x 0,96 x 0,97 = 0,84

 

 

 

Rent

Normalt

Snavset

L70

Åben

Direkte

0,66

0,64

0,58

 

Dir/Indir.

0,65

0,63

0,56

Lukket

Direkte

0,67

0,65

0,60

L80

Åben

Direkte

0,75

0,73

0,67

 

Dir/Indir.

0,74

0,71

0,64

Lukket

Direkte

0,76

0,74

0,68

L90

Åben

Direkte

0,85

0,82

0,75

 

Dir/Indir.

0,84

0,80

0,72

Lukket

Direkte

0,86

0,83

0,77

L100
CLO

Åben

Direkte

0,94

0,91

0,83

 

Dir/Indir.

0,93

0,89

0,80

Lukket

Direkte

0,95

0,92

0,85

 

Outdoor

MF = LLMF x LSF x LMF => f.eks 1 x 1 x 0,85

LMF fastsættes i henhold til Vejdirektoratets anvisning: NMF01:2018 LED Luminaires - requirements - Tabel 5

Armaturer med Lph < 4m L80: 0,68
Armaturer med Lph < 4m L90: 0,77
Armaturer med Lph < 4m CLO: 0,85
Armaturer med Lph > 4m CLO: 0,90Vil du gerne have mere at vide?

Kontakt Fagerhult for at få nærmere oplysninger.