fagerhult_this_is_led2.jpg

Hvad er LED?

Med erfaring, viden og nyeste teknologi udvikler Fagerhult LED-armaturer til alle områder. Men for at opnå alle fordele med LED-belysning er der fire aspekter man skal have fokus på; spredning i farvetemperatur (MacAdam), levetid, farvetemperatur og farvegengivelse (Ra).

Sådan fungerer LED

LED er en forkortelse for Light Emitting Diode, det vil sige en lysdiode. Lysdioden er en halvleder, som udstråler lys, når den udsættes for elektrisk påvirkning. Denne reaktion kaldes elektroluminiscens. Lysdioden drives med jævnstrøm, DC, og kræver som oftest en separat forkobling eller en "driver". Driveren omformer netspændingen til et niveau som er optimalr for lysdioden.

Lyset skabes i elektronernes stræben efter balance. Lysdioden har to forskellige områder: et område med overskud af elektroner (n-ledende) og et område med underskud af elektroner (p-ledende). Grænsen mellem disse to områder kaldes pn-overgang. Når jævnstrømmen kobles til lysdioden udjævnes overskud og underskud og lyset opstår i pn-overgangen.

Lille men effektiv

Den aktivt lysende flade er ikke større end 1-2mm². En enkelt diode giver sjældent tilstrækkeligt med lys til at løse en belysningsopgave. Derfor sættes flere lysdioder sammen i et LED-modul. LED-moduler findes i flere forskellige varianter hvor lysstrøm og udformning er tilpasset forskellige armatur typer.

fagerhult_led_ljuset

LED i farverne rød, grøn og blå kaldes for RGB-styring. Hvidt lys fremstilles ved, at en blå diode forsynes med et lag fosforbaseret lyspulver. Forskellige sammensætninger af fosfor giver forskellige farvetemperaturer.

Et miljøvenligt alternativ

Ud fra et miljø perspektiv har LED-teknikken flere fordele i forhold til konventionelle løsninger. Bedre energieffektivitet og øget levetid er de fordele der har størst gennemslag.

Et LED-modul er en elektronisk komponent og rutinerne ved genindvinding er de samme som for anden elektronik.

Den øgede levetid reducerer materialeforbruget og dermed mindre belastning af genindvindingssystemet. LED-moduler indeholder desuden ikke kviksølv.