Zhaga/Nema

De fleste af Fagerhults udendørsarmaturer kan leveres med ZHAGA- eller NEMA-sokkel. Det er en bæredygtig måde at tilpasse produkterne på, til et fleksibelt marked. Med en eller flere sokler på armaturet kan der bruges forskellige noder og tilbydes nye funktioner, i dag eller i fremtiden.

ZHAGA-sokkel

Zhaga Consortium blev oprettet i 2010 og er en international organisation, der udarbejder industristandarder inden for belysningsområdet. Zhaga er medlem af IEEE Industry Standards and Technology Organization (IEEE-ISTO).

Formålet med soklerne er at gøre det nemt for kunden på en bæredygtig måde at udnytte fleksibiliteten og muligheden for montering/udskiftning af noder. Dels mellem forskellige mærker og dels til tilbehør til armaturet. Sokler er i øjeblikket tilgængelige til udendørsarmaturer, men der arbejdes på at udvikle lignende systemer til indendørsarmaturer.

NEMA-sokkel

NEMA-soklen er en USA-standardiseret tilslutningstype i belysningsindustrien, som muliggør elektrisk og mekanisk tilslutning mellem noden og armaturet. NEMA-soklen bruges ofte i udendørs belysningsarmaturer, især gadebelysning, men vil i Europa sandsynligvis blive afløst af Zhaga-soklen.

En del af en fremtidssikret verden

Vores mål er at skabe bedre belysning i kommercielle, offentlige og private lysmiljøer.  Med standardiserede løsninger kan vi udvide disse muligheder yderligere til gavn for vores kunder.

 I dag anvendes både Zhaga- og NEMA-sokler til IoT-teknologien. Begge sokler gør det muligt at tilpasse eksisterende lysarmaturer til den fremtidige teknologi. Når der udvikles ny teknologi, kan man med denne standardisering nøjes med at ændre styreenheden i stedet for at foretage store indgreb i armaturet.

Zhaga-D4i-standarden

I takt med at teknologien udvikles, har andre aktører også udviklet deres standarder. Digital Illumination Interface Alliance, DiiA, som samler de vigtigste aktører inden for digital styring, har udviklet et tillæg til DALI-2-standarden – D4i. D4i-tillægget fokuserer på kommunikation mellem forskellige komponenter i et armatur.

Ud over at strømforsyne noder kan en D4i-certificeret driver også gemme og kommunikere data om status, fejlmeddelelser, energiforbrug, armaturtype osv. Som en udvidelse findes der nu også Zhaga-D4i, certificering af komplet armatur med sokkel.

Ud over den mekaniske og elektriske udformning angiver Zhaga-D4i også strøm- og kommunikationsmæssige aspekter og gør det muligt for alle D4i-certificerede noder at fungere sammen med alle Zhaga-D4i certificerede armaturer. Certificerede Zhaga-D4i produkter kan forsynes med det kombinerede logo for Zhaga og D4i, som tilsammen angiver plug-and-play kompatibilitet mellem sensorer, kommunikationsnoder og armaturer. Zhaga-D4i-økosystemet af belysningsprodukter muliggør smarte, fremtidssikrede LED-armaturer med IoT-tilslutning.

Mere om Zhaga

Zhaga er et internationalt industrikonsortium, der indsamler tekniske data, i såkaldte "Books". Indholdet danner grundlag for internationale standarder inden for belysning. I dag indgår omkring 300 virksomheder i Zhaga, og Fagerhults Belysning er en af dem. Bogen, der specificerer sokler til udendørs armaturer, kaldes "Book 18". Yderligere oplysninger kan findes på deres hjemmeside https://www.zhagastandard.org/