fagerhult_this_is_led.jpg

Lysstrøm

For at få en fornemmelse af hvad lysstrøm er må man kigge på hvordan hele LED armaturet præsterer. Teknisk set er LED-belysning og traditionel belysning to helt forskellige ting. Derfor kræver det en ny måde at angive et armaturs lysstrøm.

Det der måles i et laboratorium hos en LED producent kan ikke kobles direkte over til hvad et LED armatur præsterer.

Hvordan beregnes lysstrøm?

Billedet viser forløbet fra den enkelte diode via varmetab i modulet (der hvor dioderne varmer hinanden), lystab via optik og driver – frem til det lys der når ud til armaturet. I illustrationen er de procentuelle tab skønnede. Alt efter armaturets konstruktion kan tab være større eller mindre.

Virkningsgrad bliver til lysstrøm

Et LED-armaturs energieffektivitet kan ikke vises som tal i virkningsgrad. Effektiviteten på et LED-armatur vises i stedet som totalt målt lysstrøm (lm) sat i forhold til målt effekt inklusiv driver (lm/W) i stabil drift tilstand.

fagerhult_led_pleiadMed fokus på varmen

Varmen er det, der har størst negativ indvirkning på LED, når det gælder levetid, lysudbytte og effektivitet. Traditionelle lyskilder køles af omgivende luft mens lysdioden skal køles via materialet bagpå. Ved udviklingen af LED-armaturer sørger Fagerhult derfor altid for, at temperaturen for de komponenter, der indgår, holdes inden for fabrikantens specifikation og svarer til de krav, vi stiller i vores egen politik.

Allerede i konstruktionsfasen simulerer Fagerhult varmeudviklingen i armaturet hvilket sikrer at der aldrig gås på kompromis med skønnede sikkerhedsmarginaler. Billedet viser varmeudvikingen hos en Pleiad G3 hvor køleribber bidrager til køling af armaturet.

Producenterne af LED og drivere angiver en TC temperatur på x grader men i forhold til standarden lægges en sikkerhedsmargin på TC på yderligere +5 °C. Fagerhult vælger i stedet at ligge under angivet TC. Der kan altså være en forskel i temperatur mellem elektronikken i et armatur fra Fagerhult sammenlignet med en anden armaturproducent. Det har stor indflydelse på levetid, farvekvalitet og farvegengivelse.

En lysdiode går meget sjældent i stykker, selv om der som ved al anden elektronik er et normalt bortfald. Det, som i stedet sker, er, at lysstrømmen mindskes ved drift.

Fagerhult tilføjer alltid en ekstra sikkerhedsmagin.