LED_life.jpg

LED-armaturers levetid

Ifølge de seneste internationale standarder deklareres LED-armaturers levetid med to forskellige værdier: LED-modulets levetid og driverens levetid. For at få et indtryk af et armaturs levetid skal disse to oplysninger sammenholdes.

Hvad påvirker LED-armaturets levetid?

Hvor lang den forventede levetid bliver afhænger af et antal forhold:

  • Hvilket fabrikat og hvilken type LED er det.
  • Hvor hårdt den drives (det vil sige hvor høj strøm den drives med).
  • Armaturkonstruktion med tanke på temperatur og materialevalg.
  • Valget af driver.
  • Hvilket miljø produktet installeres i.

LED-modulers levetid

LED-moduler deklareres som L70, L80 eller L90. L-værdien beskriver, hvor høj den forventede lysstrøm er i procent af nyværdien, når et givet tidsrum er gået, og kombineres med en forventet brugstid eller brændetid. Dette kombineres med en B- eller C-værdi.

B-værdien beskriver nøjagtighed eller variation. B-værdien er for de fleste produkter B50, hvilket betyder, at den deklarerede lysstrøm (L-værdien) kan ses som en middelværdi.
I B-værdien inkluderes intet totalt bortfald af moduler.

Eksempel: L80B50 70.000 h betyder, at efter 70.000 timer vil lysstrømmen svare til 80 % af den lysstrøm, som produktet havde, da det var nyt.

C-værdien står for "catastrophic failure" eller fuldstændigt bortfald, hvilket betyder, at der ikke kommer lys fra modulet. Værdien angives i kombination med timer. Bortfald af en enkelt LED på et modul med mange LED'er regnes ikke som C, men er inkluderet i B-værdien. C-værdien kan eksempelvis være C10 eller derunder. C10 betyder, at 10 % af modulerne på et givent tidspunkt ikke vil producere noget lys. For standardmoduler, som anvendes indendørs, er C-værdien meget lavere (~1 %), og man kan ofte se bort fra værdien. Derfor er C-værdien som standard ikke deklareret for indendørsprodukter.

Driveres levetid

Driverens levetid påvirkes af dens konstruktion, de indgående elektroniske komponenter og deres temperatur. Driveren er udstyret med et referencepunkt kaldet tc. Temperaturen på dette målepunkt må aldrig overstige den temperatur, som producenten har angivet. Driverens levetid er ofte angivet som eksempelvis 50.000 timer/10 %. Dette betyder, at hvis temperaturen holdes på tc-punktet, som er under et vist angivet niveau, vil maksimalt 10 % af driveren bortfalde inden for den angivne tid. 

Læs mer om levetid for LED-armaturer