LED_life.jpg

LED-armaturers levetid

Ifølge de seneste internationale standarder deklareres LED-armaturers levetid med to forskellige værdier: LED-modulets levetid og driverens levetid. For at få et indtryk af et armaturs levetid skal disse to oplysninger sammenholdes.

Hvad påvirker LED-armaturets levetid?

Hvor lang den forventede levetid bliver afhænger af et antal forhold:

  • Hvilket fabrikat og hvilken type LED er det.
  • Hvor hårdt den drives (det vil sige hvor høj strøm den drives med).
  • Armaturkonstruktion med tanke på temperatur og materialevalg.
  • Valget af driver.
  • Hvilket miljø produktet installeres i.

Angivelse af levetider på LED armaturer

Lysstrøms nedgang og levetid på LED armaturer er traditionelt blevet præsenteret som f.eks. L80B50 75,000 h or L90B10 50,000 h. Men både B-værdier og timetal har varieret mellem produkter og armatur producenter. Det har gjort det vanskeligt for vores kunder at sammenligne data på forskellige LED armaturer. For at gøre fremtidig sammenligning lettere har Lighting Europe offentliggjort et dokument med et sæt anbefalinger: Evaluating performance of LED based luminaires. Den Svenske belysningsindustri, som Fagerhult er en del af, har valgt at følge denne anbefaling. Det forventes at de øvrige Europæiske lande vil følge trop.

Den nye metode

De største forandringer er at B-værdien er fjernet og at L-værdien er opgivet ved en fast brugstid. Nye analyser viser at forskellene mellem B10 og B50 er så små, at de falder indenfor rammerne af de normale tolerancer for et armaturs udsendte lysstrøm. Som følge deraf er der ingen grund til fortsat at specificere forskellige B-værdier. En fast brugstid for L-værdier følger de typiske anvendelsesområder, 35.000 h, 50.000 h, 75.000 h, 100.000 h. Alle L-værdier Angivelse af levetider på LED armaturer forholder sig til middelværdien (den tidligere B50 ) skønt den fremover ikke bliver opgivet. Brugstider over 100.000 h, vil heller ikke blive opgivet. En stor fordel med den nye metode er at LLMF fås automatisk.

Driveres levetid

Som med alt andet elektronik, f.eks. HF forkoblinger, er levetiden på en LED driver ligeledes påvirket af driverens design, de anvendte komponenter og deres drift temperatur.

Download og læs mer om levetid for LED-armaturer