Planlægnigng af flugtveje

Smal flugtvej

fagerhult_smal_utrymningsvag

fagerhult_smal_utrymningsvag_2Flugtveje med en bredde på op til 2 m kræver en horisontal belysning på mindst 1 lux på gulv.  Forholdet mellem højeste og laveste belysningsstyrke må højst være 40:1.

Ved lysberegning kan man definere en vægzone til beregningen alt efter skygger og forhindringer i form af reoler, møbler etc. I eksempelvis i korridor kan der i dette område regned med helt ned til 0 lux, bare vi får 1 lux generelt i flugtvejen. 

Ved beregning af nødbelysningen skal beregningsgitteret defineres til 0,2 m mellem hvert beregningspunkt. 

fagerhult_smal_utrymningsvag_3

 

Bred flugtvej

fagerhult_bred_utrymningsvag

fagerhult_bred_utrymningsvag_2

Bredere flugtveje behandles passende som flere maximalt 2 m brede flugtveje lagt paralelt, alle med krav om 1 lux. 

Alternativt kan en bredere flugtvej behandles som et åbent område forsynes med panikbelysning hvor kravet er 1 lux og en regelmæssighed på 40:1.

Ved beregning af nødbelysningen skal beregningsgitteret defineres til 0,2 m mellem hvert beregningspunkt. 

fagerhult_bred_utrymningsvag_3