fagerhult_nodljus_exled.jpg

Dansk standard DS/EN 1838 og Brandteknisk Vejledning 34

Udførelsen af et nødbelysningssystem er specificeret i standarden DS/EN 1838 og Brandteknisk Vejledning 34. Her beskrives kravene til sikkerhedsbelysning i forskellige miljøer; flugtvejsbelysning, panikbelysning och belysning af højrisikozoner.

Flugtveje

 

Belysningskravet i en flugtvej er at der skal være mindst 1 lux på gulv.

Forholdet mellem højeste og laveste belysningsstyrke dvs. regemæssigheden, må højst være 40:1. Derfor er det uhensigtsmæssigt at anvende få stærke lyspunkter til at løse nødbelysningen i en flugtvej. 

Normalt er det ikke tilstrækkeligt kun at anvende lyset fra henvisningsskiltene. Oftest er det nødvendigt med en kombination af henvisningsskilte og korrekt placerede nødlysarmaturer med egnet lysmængde i nøddrift. 

Åbne områder/panikbelysning

fagerhult_oppen_yta

Panikbelysning er beregnet til at sikre at alle personer nemmere kan finde en flugtvej. Belysningsstyrken skal være 1 lux og regelmæssigheden 40:1. Panikbelysning skal kunne opretholdes i mindst 30 minutter.

Højrisikozoner

fagerhult_hogriskomrade

I højrisikozoner har DS/EN 1838 krav om mindst 15 lux eller 10% af den belysningsstyrke der normalt kræves for området. Regelmæssigheden 10:1.

I Brandteknisk Vejledning 34 er der krav om at belysningen ikke må havestroboskopvirkning, hvis det kan medføre fare. Men derudover vil belysningen i højrisikozoner bero på en konkret vurdering. Beredskabsstyrelsen og Arbejdstilsynet kan stille krav om sikkerhedsbelysning i højrisikozoner.

Reservebelysning

Reservebelysning erstatter ikke nødbelysning men sikrer at igangværende aktiviteter kan fortsætte eller afsluttes på betryggende måde. I henhold til DS/EN 1838 skal reservebelysningen have en belysningstyrke på ikke under 10% af den normale belysning og ikke mindre end 15 lux.